Skriv utNationella marktäckedata 2018; tilläggsskikt objekthöjd och objekttäckning

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Nationella marktäckedata 2018; tilläggsskikt objekthöjd och objekttäckning
Alternativ Titel: Nationella marktäckedata,NMD
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post:
Datum för metadata: 2019-07-08T15:56:05
Sammanfattning:
NMD objekthöjd och -täckning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av fyra separata rasterskikt i 10 m upplösning:

- Objekthöjder mellan 0,5 till 5 m
- Objekthöjder 5 till 45 m
- Täckningsgrad av objekthöjder mellan 0,5 till 5 m
- Täckningsgrad av objekthöjder mellan 5 till 45 m

NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet) 
- markanvändning 
- låg fjällskog 

För baskartering och övriga tilläggsskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Tillkomsthistorik: Från laserdata (Nationella höjdmodellens punktmoln från Lantmäteriet) har ett objektshöjdsraster (mellan 0,5 och 45 m) med en pixelstorlek på 2 m tagits fram. Från detta har det framställts objektshöjdsskikt med höjder mellan 0,5 och 5 m respektive över 5 m, med en geometrisk upplösning på 10 m. Täckningsgradsskikt har tagits fram genom att på objektshöjdsskiktet, med 2 m pixelstorlek, göra en statistisk filteranalys, inom ett område som är 10 x 10 m. Slutresultatet visar objekttätheten i procent, med en pixelstorlek på 10 m. Ingående produktionsmoment är att i punktmolnet dels hantera flygstråk som saknar markklass och dels att filtrera bort dis, samt överlapp mellan flygstråk. Därefter skapas tiles med buffertzoner, brus reduceras och höjd över havet görs till höjd över marken. Buffertzonerna tas därefter bort för att skapa jämna punktmolnsgrid som sedan rastreras till 2 x 2 m. Verktyg som används i produktionen är LAStools och Erdas Imagine.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Informationssida http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Produktförändring_och_Avvikelser.xlsx
HTTP:Information:Produktspecifikation http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_tillaggsskikt_Objekthojd_objekttackning_v1_2.pdf
HTTP:Nedladdning:Data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_hojd_intervall_05_till_5_v1_2.zip
HTTP:Nedladdning:Data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_hojd_intervall_5_till_45_v1_2.zip
HTTP:Nedladdning:Metadata http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/objekt_metadata_flygstraksdatum_v1_1.zip
HTTP:Nedladdning:Data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_tackning_hojdintervall_0_5_till_5_v1_2.zip
HTTP:Nedladdning:Data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_tackning_hojdintervall_5_till_45_v1_2.zip
Exempelbild:
Bildtext: Tilläggsskiktet är nationellt täckande förutom delar av fjällområdet som inte var laserskannat vid produktionstillfället.

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2019-07-08T15:56:05
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: ced868cd-7081-421e-806a-98374431b666
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Nationella marktäckedata 2018; tilläggsskikt objekthöjd och objekttäckning
Alternativ titel: Nationella marktäckedata,NMD
Produktionsdatum: 2017-05-23
Publiceringsdatum: 2017-05-23
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
NMD objekthöjd och -täckning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av fyra separata rasterskikt i 10 m upplösning:

- Objekthöjder mellan 0,5 till 5 m
- Objekthöjder 5 till 45 m
- Täckningsgrad av objekthöjder mellan 0,5 till 5 m
- Täckningsgrad av objekthöjder mellan 5 till 45 m

NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet) 
- markanvändning 
- låg fjällskog 

För baskartering och övriga tilläggsskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Syfte:
Ämnesområde: Miljö
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Grön infrastruktur
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Nationella marktäckedata,NMD,Objekthöjd,Objekttäckning,Tilläggsskikt
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Nationella Geodataportalen,Miljödataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Beskrivande nyckelord:
Har personuppgifter: Nej
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_objekt_exempelbild
Bildtext: Tilläggsskiktet är nationellt täckande förutom delar av fjällområdet som inte var laserskannat vid produktionstillfället.
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 2009
Slutdatum:: 2017
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Från laserdata (Nationella höjdmodellens punktmoln från Lantmäteriet) har ett objektshöjdsraster (mellan 0,5 och 45 m) med en pixelstorlek på 2 m tagits fram. Från detta har det framställts objektshöjdsskikt med höjder mellan 0,5 och 5 m respektive över 5 m, med en geometrisk upplösning på 10 m. Täckningsgradsskikt har tagits fram genom att på objektshöjdsskiktet, med 2 m pixelstorlek, göra en statistisk filteranalys, inom ett område som är 10 x 10 m. Slutresultatet visar objekttätheten i procent, med en pixelstorlek på 10 m. Ingående produktionsmoment är att i punktmolnet dels hantera flygstråk som saknar markklass och dels att filtrera bort dis, samt överlapp mellan flygstråk. Därefter skapas tiles med buffertzoner, brus reduceras och höjd över havet görs till höjd över marken. Buffertzonerna tas därefter bort för att skapa jämna punktmolnsgrid som sedan rastreras till 2 x 2 m. Verktyg som används i produktionen är LAStools och Erdas Imagine.
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: Länk till mer information på Naturvårdsverkets hemsida.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Ftp-site för nedladdning av dokument.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Produktförändring_och_Avvikelser.xlsx
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: Länk till dokument med beskrivning av produktförändringar och avvikelser.[FORMAT]=xlsx
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Distributionsformat:
Formatnamn: IMG
Format version: 1
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_tillaggsskikt_Objekthojd_objekttackning_v1_2.pdf
Protokoll: HTTP:Information:Produktspecifikation
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar produktbeskrivning
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_hojd_intervall_05_till_5_v1_2.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Data
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar data: Objekthöjder mellan 0,5 – 5 m
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_hojd_intervall_5_till_45_v1_2.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Data
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar data: Objekthöjder mellan 5 – 45 m
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/objekt_metadata_flygstraksdatum_v1_1.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Metadata
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar metadata: Flygbildsstråksdatum laserskanning
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_tackning_hojdintervall_0_5_till_5_v1_2.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Data
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar data: Täckningsgrad av objekthöjder mellan 0,5 – 5 m
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_tackning_hojdintervall_5_till_45_v1_2.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Data
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar data: Täckningsgrad av objekthöjder mellan 5 – 45 m

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Nationella marktäckedata 2018; tilläggsskikt objekthöjd och objekttäckning
Alternativ Titel: Nationella marktäckedata,NMD
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post:
Datum för metadata: 2019-07-08T15:56:05
Sammanfattning:
NMD objekthöjd och -täckning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av fyra separata rasterskikt i 10 m upplösning:

- Objekthöjder mellan 0,5 till 5 m
- Objekthöjder 5 till 45 m
- Täckningsgrad av objekthöjder mellan 0,5 till 5 m
- Täckningsgrad av objekthöjder mellan 5 till 45 m

NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet) 
- markanvändning 
- låg fjällskog 

För baskartering och övriga tilläggsskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Tillkomsthistorik: Från laserdata (Nationella höjdmodellens punktmoln från Lantmäteriet) har ett objektshöjdsraster (mellan 0,5 och 45 m) med en pixelstorlek på 2 m tagits fram. Från detta har det framställts objektshöjdsskikt med höjder mellan 0,5 och 5 m respektive över 5 m, med en geometrisk upplösning på 10 m. Täckningsgradsskikt har tagits fram genom att på objektshöjdsskiktet, med 2 m pixelstorlek, göra en statistisk filteranalys, inom ett område som är 10 x 10 m. Slutresultatet visar objekttätheten i procent, med en pixelstorlek på 10 m. Ingående produktionsmoment är att i punktmolnet dels hantera flygstråk som saknar markklass och dels att filtrera bort dis, samt överlapp mellan flygstråk. Därefter skapas tiles med buffertzoner, brus reduceras och höjd över havet görs till höjd över marken. Buffertzonerna tas därefter bort för att skapa jämna punktmolnsgrid som sedan rastreras till 2 x 2 m. Verktyg som används i produktionen är LAStools och Erdas Imagine.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Informationssida http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Produktförändring_och_Avvikelser.xlsx
HTTP:Information:Produktspecifikation http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_tillaggsskikt_Objekthojd_objekttackning_v1_2.pdf
HTTP:Nedladdning:Data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_hojd_intervall_05_till_5_v1_2.zip
HTTP:Nedladdning:Data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_hojd_intervall_5_till_45_v1_2.zip
HTTP:Nedladdning:Metadata http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/objekt_metadata_flygstraksdatum_v1_1.zip
HTTP:Nedladdning:Data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_tackning_hojdintervall_0_5_till_5_v1_2.zip
HTTP:Nedladdning:Data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_tackning_hojdintervall_5_till_45_v1_2.zip
Exempelbild:
Bildtext: Tilläggsskiktet är nationellt täckande förutom delar av fjällområdet som inte var laserskannat vid produktionstillfället.Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Nationella marktäckedata 2018; tilläggsskikt objekthöjd och objekttäckning
Alternativ titel: Nationella marktäckedata,NMD
Produktionsdatum: 2017-05-23
Publiceringsdatum: 2017-05-23
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
NMD objekthöjd och -täckning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av fyra separata rasterskikt i 10 m upplösning:

- Objekthöjder mellan 0,5 till 5 m
- Objekthöjder 5 till 45 m
- Täckningsgrad av objekthöjder mellan 0,5 till 5 m
- Täckningsgrad av objekthöjder mellan 5 till 45 m

NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet) 
- markanvändning 
- låg fjällskog 

För baskartering och övriga tilläggsskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Syfte:
Ämnesområde: Miljö
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Grön infrastruktur
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Nationella marktäckedata,NMD,Objekthöjd,Objekttäckning,Tilläggsskikt
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Nationella Geodataportalen,Miljödataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Beskrivande nyckelord:
Har personuppgifter: Nej
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_objekt_exempelbild
Bildtext: Tilläggsskiktet är nationellt täckande förutom delar av fjällområdet som inte var laserskannat vid produktionstillfället.
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 2009
Slutdatum:: 2017
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Från laserdata (Nationella höjdmodellens punktmoln från Lantmäteriet) har ett objektshöjdsraster (mellan 0,5 och 45 m) med en pixelstorlek på 2 m tagits fram. Från detta har det framställts objektshöjdsskikt med höjder mellan 0,5 och 5 m respektive över 5 m, med en geometrisk upplösning på 10 m. Täckningsgradsskikt har tagits fram genom att på objektshöjdsskiktet, med 2 m pixelstorlek, göra en statistisk filteranalys, inom ett område som är 10 x 10 m. Slutresultatet visar objekttätheten i procent, med en pixelstorlek på 10 m. Ingående produktionsmoment är att i punktmolnet dels hantera flygstråk som saknar markklass och dels att filtrera bort dis, samt överlapp mellan flygstråk. Därefter skapas tiles med buffertzoner, brus reduceras och höjd över havet görs till höjd över marken. Buffertzonerna tas därefter bort för att skapa jämna punktmolnsgrid som sedan rastreras till 2 x 2 m. Verktyg som används i produktionen är LAStools och Erdas Imagine.
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964


Rumsligt referenssystem


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: Länk till mer information på Naturvårdsverkets hemsida.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Ftp-site för nedladdning av dokument.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Produktförändring_och_Avvikelser.xlsx
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: Länk till dokument med beskrivning av produktförändringar och avvikelser.[FORMAT]=xlsx
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Distributionsformat:
Formatnamn: IMG
Format version: 1
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_tillaggsskikt_Objekthojd_objekttackning_v1_2.pdf
Protokoll: HTTP:Information:Produktspecifikation
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar produktbeskrivning
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_hojd_intervall_05_till_5_v1_2.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Data
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar data: Objekthöjder mellan 0,5 – 5 m
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_hojd_intervall_5_till_45_v1_2.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Data
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar data: Objekthöjder mellan 5 – 45 m
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/objekt_metadata_flygstraksdatum_v1_1.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Metadata
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar metadata: Flygbildsstråksdatum laserskanning
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_tackning_hojdintervall_0_5_till_5_v1_2.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Data
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar data: Täckningsgrad av objekthöjder mellan 0,5 – 5 m
Onlinekälla:
Namn på resurs: Nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Objekt_tackning_hojdintervall_5_till_45_v1_2.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Data
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar data: Täckningsgrad av objekthöjder mellan 5 – 45 m


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2019-07-08T15:56:05
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: ced868cd-7081-421e-806a-98374431b666
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Nationella marktäckedata 2018; tilläggsskikt objekthöjd och objekttäckning
1.2 Sammanfattning
NMD objekthöjd och -täckning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av fyra separata rasterskikt i 10 m upplösning:

- Objekthöjder mellan 0,5 till 5 m
- Objekthöjder 5 till 45 m
- Täckningsgrad av objekthöjder mellan 0,5 till 5 m
- Täckningsgrad av objekthöjder mellan 5 till 45 m

NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet) 
- markanvändning 
- låg fjällskog 

För baskartering och övriga tilläggsskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare ced868cd-7081-421e-806a-98374431b666
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Miljö
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
Initiativ
Öppna data
Grön infrastruktur
Fria nyckelord
Nationella marktäckedata
NMD
Objekthöjd
Objekttäckning
Tilläggsskikt
Publiceringsmål
Nationella Geodataportalen
Miljödataportalen
Resursklass
Nationell Geodataportal
Har personuppgifter
Nej
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.592077,24.177412,69.059941,55.137212
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 2009 - 2017
5.2 Publiceringsdatum
2017-05-23
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
2017-05-23
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Från laserdata (Nationella höjdmodellens punktmoln från Lantmäteriet) har ett objektshöjdsraster (mellan 0,5 och 45 m) med en pixelstorlek på 2 m tagits fram. Från detta har det framställts objektshöjdsskikt med höjder mellan 0,5 och 5 m respektive över 5 m, med en geometrisk upplösning på 10 m. Täckningsgradsskikt har tagits fram genom att på objektshöjdsskiktet, med 2 m pixelstorlek, göra en statistisk filteranalys, inom ett område som är 10 x 10 m. Slutresultatet visar objekttätheten i procent, med en pixelstorlek på 10 m. Ingående produktionsmoment är att i punktmolnet dels hantera flygstråk som saknar markklass och dels att filtrera bort dis, samt överlapp mellan flygstråk. Därefter skapas tiles med buffertzoner, brus reduceras och höjd över havet görs till höjd över marken. Buffertzonerna tas därefter bort för att skapa jämna punktmolnsgrid som sedan rastreras till 2 x 2 m. Verktyg som används i produktionen är LAStools och Erdas Imagine.
6.2 Rumslig upplösning 10
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket
Ägare Naturvårdsverket
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska