Skriv utMarkfuktighetsindex_NMD

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Markfuktighetsindex_NMD
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post:
Datum för metadata: 2019-06-12T16:00:44
Sammanfattning:
Markfuktighetsindexet är ett delresultat från produktionen av Nationella Marktäckedata där det användes till avgränsning av våtmarker. Produkten redovisar markfuktighet i ett kontinuerligt spektrum från blött till torrt och har 10 meters upplösning. Markfuktighetsindex_NMD kombinerar det topografiska måttet Depth to Water med ett Soil Topographic wetness Index, se ARTIKEL Markfuktighetsindex_NMD.pdf för mer information om metoden.
Tillkomsthistorik: Markfuktighetsindex_NMD kombinerar det topografiska måttet Depth to Water med ett Soil Topographic wetness Index, se ARTIKEL Markfuktighetsindex_NMD.pdf för mer information om metoden.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
HTTP:Information: Artikel Markfuktighetsindex_NMD http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/ARTIKEL_Markfuktighetsindex_NMD.pdf
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_Sverige.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del9.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del1.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del2.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del3.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del4.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del5.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del6.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del7.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del8.zip
Exempelbild:
Bildtext: Markfuktighetsindex levereras som nationellt heltäckande (undantag av fem områden i fjällen som inte är laserskannade) och som nio delleveranser

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2019-06-12T16:00:44
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: cae71f45-b463-447f-804f-2847869b19b0
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Markfuktighetsindex_NMD
Publiceringsdatum: 2019-03-20
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Markfuktighetsindexet är ett delresultat från produktionen av Nationella Marktäckedata där det användes till avgränsning av våtmarker. Produkten redovisar markfuktighet i ett kontinuerligt spektrum från blött till torrt och har 10 meters upplösning. Markfuktighetsindex_NMD kombinerar det topografiska måttet Depth to Water med ett Soil Topographic wetness Index, se ARTIKEL Markfuktighetsindex_NMD.pdf för mer information om metoden.
Syfte:
Ämnesområde: Miljö,Biologi och ekologi,Arealtäckande bilder ocxh baskartor,Insjövatten,Geovetenskap
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Landtäcke
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Grön infrastruktur
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: NMD,Nationella Marktäckedata,Markfuktighet,Markfuktighetsindex,MFI
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_Exempelbild.jpg
Bildtext: Markfuktighetsindex levereras som nationellt heltäckande (undantag av fem områden i fjällen som inte är laserskannade) och som nio delleveranser
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: ej planerat
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 1800
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Markfuktighetsindex_NMD kombinerar det topografiska måttet Depth to Water med ett Soil Topographic wetness Index, se ARTIKEL Markfuktighetsindex_NMD.pdf för mer information om metoden.
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: Länk till mer information på Naturvårdsverkets hemsida.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/ARTIKEL_Markfuktighetsindex_NMD.pdf
Protokoll: HTTP:Information: Artikel Markfuktighetsindex_NMD
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av artikel som beskriver Markfuktighetsindex_NMD
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Leverantör
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_Sverige.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av markfuktighetsindex, nationellt täckande (utom fem områden I fjällen som inte är laserskannade)
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del9.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 9 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del1.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av markfuktighetsindex_NMD, delområde 1 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del2.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 2 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del3.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 3 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del4.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 4 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del5.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 5 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del6.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 6 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del7.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 7 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del8.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 8 (se exempelbild))

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Markfuktighetsindex_NMD
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post:
Datum för metadata: 2019-06-12T16:00:44
Sammanfattning:
Markfuktighetsindexet är ett delresultat från produktionen av Nationella Marktäckedata där det användes till avgränsning av våtmarker. Produkten redovisar markfuktighet i ett kontinuerligt spektrum från blött till torrt och har 10 meters upplösning. Markfuktighetsindex_NMD kombinerar det topografiska måttet Depth to Water med ett Soil Topographic wetness Index, se ARTIKEL Markfuktighetsindex_NMD.pdf för mer information om metoden.
Tillkomsthistorik: Markfuktighetsindex_NMD kombinerar det topografiska måttet Depth to Water med ett Soil Topographic wetness Index, se ARTIKEL Markfuktighetsindex_NMD.pdf för mer information om metoden.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
HTTP:Information: Artikel Markfuktighetsindex_NMD http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/ARTIKEL_Markfuktighetsindex_NMD.pdf
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_Sverige.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del9.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del1.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del2.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del3.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del4.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del5.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del6.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del7.zip
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del8.zip
Exempelbild:
Bildtext: Markfuktighetsindex levereras som nationellt heltäckande (undantag av fem områden i fjällen som inte är laserskannade) och som nio delleveranserResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Markfuktighetsindex_NMD
Publiceringsdatum: 2019-03-20
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Markfuktighetsindexet är ett delresultat från produktionen av Nationella Marktäckedata där det användes till avgränsning av våtmarker. Produkten redovisar markfuktighet i ett kontinuerligt spektrum från blött till torrt och har 10 meters upplösning. Markfuktighetsindex_NMD kombinerar det topografiska måttet Depth to Water med ett Soil Topographic wetness Index, se ARTIKEL Markfuktighetsindex_NMD.pdf för mer information om metoden.
Syfte:
Ämnesområde: Miljö,Biologi och ekologi,Arealtäckande bilder ocxh baskartor,Insjövatten,Geovetenskap
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Landtäcke
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Grön infrastruktur
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: NMD,Nationella Marktäckedata,Markfuktighet,Markfuktighetsindex,MFI
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_Exempelbild.jpg
Bildtext: Markfuktighetsindex levereras som nationellt heltäckande (undantag av fem områden i fjällen som inte är laserskannade) och som nio delleveranser
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: ej planerat
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 1800
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Markfuktighetsindex_NMD kombinerar det topografiska måttet Depth to Water med ett Soil Topographic wetness Index, se ARTIKEL Markfuktighetsindex_NMD.pdf för mer information om metoden.
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964


Rumsligt referenssystem


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: Länk till mer information på Naturvårdsverkets hemsida.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/ARTIKEL_Markfuktighetsindex_NMD.pdf
Protokoll: HTTP:Information: Artikel Markfuktighetsindex_NMD
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av artikel som beskriver Markfuktighetsindex_NMD
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Leverantör
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_Sverige.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av markfuktighetsindex, nationellt täckande (utom fem områden I fjällen som inte är laserskannade)
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del9.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 9 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del1.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av markfuktighetsindex_NMD, delområde 1 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del2.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 2 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del3.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 3 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del4.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 4 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del5.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 5 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del6.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 6 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del7.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 7 (se exempelbild))
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Markfuktighetsindex_NMD_del8.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av Markfuktighetsindex_NMD, delområde 8 (se exempelbild))


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2019-06-12T16:00:44
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: cae71f45-b463-447f-804f-2847869b19b0
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Markfuktighetsindex_NMD
1.2 Sammanfattning
Markfuktighetsindexet är ett delresultat från produktionen av Nationella Marktäckedata där det användes till avgränsning av våtmarker. Produkten redovisar markfuktighet i ett kontinuerligt spektrum från blött till torrt och har 10 meters upplösning. Markfuktighetsindex_NMD kombinerar det topografiska måttet Depth to Water med ett Soil Topographic wetness Index, se ARTIKEL Markfuktighetsindex_NMD.pdf för mer information om metoden.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare cae71f45-b463-447f-804f-2847869b19b0
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Miljö
Biologi och ekologi
Arealtäckande bilder ocxh baskartor
Insjövatten
Geovetenskap
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Landtäcke
Initiativ
Öppna data
Grön infrastruktur
Fria nyckelord
NMD
Nationella Marktäckedata
Markfuktighet
Markfuktighetsindex
MFI
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
Resursklass
Nationell Geodataportal
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.592077,24.177412,69.059941,55.137212
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 1800
5.2 Publiceringsdatum
2019-03-20
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Markfuktighetsindex_NMD kombinerar det topografiska måttet Depth to Water med ett Soil Topographic wetness Index, se ARTIKEL Markfuktighetsindex_NMD.pdf för mer information om metoden.
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket
Ägare Naturvårdsverket
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska