Skriv utNationella marktäckedata 2018; basskikt

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Nationella marktäckedata 2018; basskikt
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2019-04-11T14:36:53
Sammanfattning:
Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Baskarteringen tillhandahålls i två versioner ogeneraliserad och en generaliserad version. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet)
- markanvändning
- låg fjällskog

För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Tillkomsthistorik: NMD basskikt är främst producerat från satellitdata och information från laserskanningen. I mindre utsträckning avgränsas karteringen med stöd av befintliga kartunderlag. Aktualitet framgår av produktbeskrivningen för NMD basskikt och metadata.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa (Källa: Nationella marktäckedata, Naturvårdsverket).
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
HTTP:Information:Produktspecifikation http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_NMD2018Basskikt_v1_0.pdf
HTTP:Nedladdning: Kvalitetsutvärdering http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Kvalitetsutvärdering_RegionB_20190218.pdf
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_ogeneraliserad_Sverige_v1_0.zip
Exempelbild:
Bildtext: Nationella Marktäckedata 2018; basskikt

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2019-04-11T14:36:53
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: 8853721d-a466-4c01-afcc-9eae57b17b39
Metadatakontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Nationella marktäckedata 2018; basskikt
Publiceringsdatum: 2019-03-12
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Baskarteringen tillhandahålls i två versioner ogeneraliserad och en generaliserad version. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet)
- markanvändning
- låg fjällskog

För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Syfte:
Ämnesområde: Insjövatten,Biologi och ekologi,Kust och hav,Miljö,Arealtäckande bilder ocxh baskartor
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Landtäcke
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Grön Infrastruktur,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: NMD,Nationella marktäckedata,Marktäckedata,CadasterENV
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_Sverige_exempelbild.jpg
Bildformat: JPG
Bildtext: Nationella Marktäckedata 2018; basskikt
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
Beskrivning av underhåll: Uppdatering planeras ske vart 5:e år.
-
Restriktioner och begränsningar:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa (Källa: Nationella marktäckedata, Naturvårdsverket).
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 2018
Slutdatum:: 2018
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
NMD basskikt är främst producerat från satellitdata och information från laserskanningen. I mindre utsträckning avgränsas karteringen med stöd av befintliga kartunderlag. Aktualitet framgår av produktbeskrivningen för NMD basskikt och metadata.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Ja
Förklaring av resultatet: Kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Produktionsdatum: 2010-11-23
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Ja
Förklaring av resultatet: Kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Produktionsdatum: 2010-11-23
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964

Referenssystem

Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till mer information på Naturvårdsverkets hemsida.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_NMD2018Basskikt_v1_0.pdf
Protokoll: HTTP:Information:Produktspecifikation
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av produktspecifikation
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladding
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Kvalitetsutvärdering_RegionB_20190218.pdf
Protokoll: HTTP:Nedladdning: Kvalitetsutvärdering
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av kvalitetsutvärdering
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Leverantör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-plats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_ogeneraliserad_Sverige_v1_0.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av ogeneraliserade data och metadata.

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa (Källa: Nationella marktäckedata, Naturvårdsverket).

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Nationella marktäckedata 2018; basskikt
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2019-04-11T14:36:53
Sammanfattning:
Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Baskarteringen tillhandahålls i två versioner ogeneraliserad och en generaliserad version. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet)
- markanvändning
- låg fjällskog

För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Tillkomsthistorik: NMD basskikt är främst producerat från satellitdata och information från laserskanningen. I mindre utsträckning avgränsas karteringen med stöd av befintliga kartunderlag. Aktualitet framgår av produktbeskrivningen för NMD basskikt och metadata.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa (Källa: Nationella marktäckedata, Naturvårdsverket).
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
HTTP:Information:Produktspecifikation http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_NMD2018Basskikt_v1_0.pdf
HTTP:Nedladdning: Kvalitetsutvärdering http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Kvalitetsutvärdering_RegionB_20190218.pdf
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_ogeneraliserad_Sverige_v1_0.zip
Exempelbild:
Bildtext: Nationella Marktäckedata 2018; basskiktResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Nationella marktäckedata 2018; basskikt
Publiceringsdatum: 2019-03-12
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Baskarteringen tillhandahålls i två versioner ogeneraliserad och en generaliserad version. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet)
- markanvändning
- låg fjällskog

För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Syfte:
Ämnesområde: Insjövatten,Biologi och ekologi,Kust och hav,Miljö,Arealtäckande bilder ocxh baskartor
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Landtäcke
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Grön Infrastruktur,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: NMD,Nationella marktäckedata,Marktäckedata,CadasterENV
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_Sverige_exempelbild.jpg
Bildformat: JPG
Bildtext: Nationella Marktäckedata 2018; basskikt
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
Beskrivning av underhåll: Uppdatering planeras ske vart 5:e år.
-
Restriktioner och begränsningar:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa (Källa: Nationella marktäckedata, Naturvårdsverket).
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 2018
Slutdatum:: 2018
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
NMD basskikt är främst producerat från satellitdata och information från laserskanningen. I mindre utsträckning avgränsas karteringen med stöd av befintliga kartunderlag. Aktualitet framgår av produktbeskrivningen för NMD basskikt och metadata.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Ja
Förklaring av resultatet: Kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Produktionsdatum: 2010-11-23
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Ja
Förklaring av resultatet: Kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Produktionsdatum: 2010-11-23
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964


Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: SWEREF 99 TM (EPSG:3006)


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till mer information på Naturvårdsverkets hemsida.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_NMD2018Basskikt_v1_0.pdf
Protokoll: HTTP:Information:Produktspecifikation
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av produktspecifikation
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladding
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Kvalitetsutvärdering_RegionB_20190218.pdf
Protokoll: HTTP:Nedladdning: Kvalitetsutvärdering
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av kvalitetsutvärdering
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Leverantör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-plats för nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_ogeneraliserad_Sverige_v1_0.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till ftp-site för nedladdning av ogeneraliserade data och metadata.


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2019-04-11T14:36:53
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: 8853721d-a466-4c01-afcc-9eae57b17b39
Metadatakontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Nationella marktäckedata 2018; basskikt
1.2 Sammanfattning
Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Baskarteringen tillhandahålls i två versioner ogeneraliserad och en generaliserad version. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet)
- markanvändning
- låg fjällskog

För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare 8853721d-a466-4c01-afcc-9eae57b17b39
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Insjövatten
Biologi och ekologi
Kust och hav
Miljö
Arealtäckande bilder ocxh baskartor
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Landtäcke
Initiativ
Inspire
Grön Infrastruktur
Öppna data
Fria nyckelord
NMD
Nationella marktäckedata
Marktäckedata
CadasterENV
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.592077,24.177412,69.059941,55.137212
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 2018 - 2018
5.2 Publiceringsdatum
2019-03-12
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
NMD basskikt är främst producerat från satellitdata och information från laserskanningen. I mindre utsträckning avgränsas karteringen med stöd av befintliga kartunderlag. Aktualitet framgår av produktbeskrivningen för NMD basskikt och metadata.
6.2 Rumslig upplösning 10
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster Ja
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
licenslicens Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa (Källa: Nationella marktäckedata, Naturvårdsverket).
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska