Skriv utNationella marktäckedata; tilläggsskikt Markanvändning

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Nationella marktäckedata; tilläggsskikt Markanvändning
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2018-04-09T10:12:57
Sammanfattning:
NMD Markanvändning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av tre separata rasterskikt i 10 m upplösning:

•	Betesmark (från LPIS, Jordbruksverket) 
•	Kraftledning (från fastighetskarta, Lantmäteriet)
•	Infrastrukturobjekt (från SCBs infrastrukturobjekt)

Nationella marktäckedata (NMD) är en ny kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen pågår under 2017-2018 och därefter ska kartering uppdateras regelbundet.
NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer.  Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet på 0,01-0,1 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt:

•	markanvändning
•	objekthöjd och -täckning  
•	produktivitet (skoglig produktivitet)
Tillkomsthistorik: Tilläggsskikt markanvändning är baserat på data från LPIS (land parcel information system) och fastighetskartan och SCB infrastrukturobjekt. • Markanvändning betesmark. Jordbruksverkets LPIS, ägoslag = bete. Hål < 100 m2 generaliseras bort.. • Markanvändning kraftledning Lantmäteriets Fastighetskartan, detaljtyp KRAFTRE.M, KRAFTST.M, TRAFOMR.B. Buffert 20 m kraftledning, isolerade transformatorstationer tas bort, hål <5 000 m2 generaliseras. • Markanvändning infrastrukturobjekt. SCBs infrastrukturobjekt: flygplatsområde, kyrkogårdar/begravningsplatser, grus-, berg-, mineral- och torvtäkt, gruvområde, koloniområde, campingplats, golfbana, skidbacke, motorbana, övrig sport- och idrottsanläggning, avfalls- och återvinningsanläggning. Ovanstående resultat är i vektorformat. Dessa konverterades till rasterformat, 10 x 10 m. Aktualitet för ingående data: • LPIS år 2016, uttagsdatum 2017-04-12 • Fastighetskartans kraftledning, uttagsdatum 2017-05-10 • SCBs infrastrukturobjekt har referensår 2015. Se produktbeskrivning för ytterligare information.
Status: Pågående
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_Markanvandning_v1_1.pdf
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Markanvandning.zip
Exempelbild:
Bildtext: Exempel på NMD Markanvändning

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2018-04-09T10:12:57
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: 4162afae-c657-4367-a813-7b3a760e3852
Metadatakontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Nationella marktäckedata; tilläggsskikt Markanvändning
Publiceringsdatum: 2018-04-09
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
NMD Markanvändning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av tre separata rasterskikt i 10 m upplösning:

•	Betesmark (från LPIS, Jordbruksverket) 
•	Kraftledning (från fastighetskarta, Lantmäteriet)
•	Infrastrukturobjekt (från SCBs infrastrukturobjekt)

Nationella marktäckedata (NMD) är en ny kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen pågår under 2017-2018 och därefter ska kartering uppdateras regelbundet.
NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer.  Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet på 0,01-0,1 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt:

•	markanvändning
•	objekthöjd och -täckning  
•	produktivitet (skoglig produktivitet)
Syfte:
Ämnesområde: Miljö,Arealtäckande bilder ocxh baskartor,Areela näringar
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Grön Infrastruktur
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: NMD,Nationella Marktäckedata,Markanvändning
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Nationella Geodataportalen,Miljödataportalen
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Markanv_exempelbild.jpg
Bildformat: JPG
Bildtext: Exempel på NMD Markanvändning
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
Beskrivning av underhåll: Data kommer att uppdateras regelbundet.
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 2015
Slutdatum:: 2017
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Tilläggsskikt markanvändning är baserat på data från LPIS (land parcel information system) och fastighetskartan och SCB infrastrukturobjekt. • Markanvändning betesmark. Jordbruksverkets LPIS, ägoslag = bete. Hål < 100 m2 generaliseras bort.. • Markanvändning kraftledning Lantmäteriets Fastighetskartan, detaljtyp KRAFTRE.M, KRAFTST.M, TRAFOMR.B. Buffert 20 m kraftledning, isolerade transformatorstationer tas bort, hål <5 000 m2 generaliseras. • Markanvändning infrastrukturobjekt. SCBs infrastrukturobjekt: flygplatsområde, kyrkogårdar/begravningsplatser, grus-, berg-, mineral- och torvtäkt, gruvområde, koloniområde, campingplats, golfbana, skidbacke, motorbana, övrig sport- och idrottsanläggning, avfalls- och återvinningsanläggning. Ovanstående resultat är i vektorformat. Dessa konverterades till rasterformat, 10 x 10 m. Aktualitet för ingående data: • LPIS år 2016, uttagsdatum 2017-04-12 • Fastighetskartans kraftledning, uttagsdatum 2017-05-10 • SCBs infrastrukturobjekt har referensår 2015. Se produktbeskrivning för ytterligare information.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test:
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964

Referenssystem

Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdningsbar produktbeskrivning.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_Markanvandning_v1_1.pdf
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar produktbeskrivning
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets webbplats
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till Naturvårdsverkets hemsida med mer aktuell information om projektet.
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
E-post: nmd@metria.se
Distributionsformat:
Formatnamn: GeoTIFF
Format version: 1.0
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Markanvandning.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till dataset på en ftp-site för nedladdning, nedladdningsbara data är i form av geotiff.

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Nationella marktäckedata; tilläggsskikt Markanvändning
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2018-04-09T10:12:57
Sammanfattning:
NMD Markanvändning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av tre separata rasterskikt i 10 m upplösning:

•	Betesmark (från LPIS, Jordbruksverket) 
•	Kraftledning (från fastighetskarta, Lantmäteriet)
•	Infrastrukturobjekt (från SCBs infrastrukturobjekt)

Nationella marktäckedata (NMD) är en ny kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen pågår under 2017-2018 och därefter ska kartering uppdateras regelbundet.
NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer.  Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet på 0,01-0,1 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt:

•	markanvändning
•	objekthöjd och -täckning  
•	produktivitet (skoglig produktivitet)
Tillkomsthistorik: Tilläggsskikt markanvändning är baserat på data från LPIS (land parcel information system) och fastighetskartan och SCB infrastrukturobjekt. • Markanvändning betesmark. Jordbruksverkets LPIS, ägoslag = bete. Hål < 100 m2 generaliseras bort.. • Markanvändning kraftledning Lantmäteriets Fastighetskartan, detaljtyp KRAFTRE.M, KRAFTST.M, TRAFOMR.B. Buffert 20 m kraftledning, isolerade transformatorstationer tas bort, hål <5 000 m2 generaliseras. • Markanvändning infrastrukturobjekt. SCBs infrastrukturobjekt: flygplatsområde, kyrkogårdar/begravningsplatser, grus-, berg-, mineral- och torvtäkt, gruvområde, koloniområde, campingplats, golfbana, skidbacke, motorbana, övrig sport- och idrottsanläggning, avfalls- och återvinningsanläggning. Ovanstående resultat är i vektorformat. Dessa konverterades till rasterformat, 10 x 10 m. Aktualitet för ingående data: • LPIS år 2016, uttagsdatum 2017-04-12 • Fastighetskartans kraftledning, uttagsdatum 2017-05-10 • SCBs infrastrukturobjekt har referensår 2015. Se produktbeskrivning för ytterligare information.
Status: Pågående
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_Markanvandning_v1_1.pdf
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Markanvandning.zip
Exempelbild:
Bildtext: Exempel på NMD MarkanvändningResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Nationella marktäckedata; tilläggsskikt Markanvändning
Publiceringsdatum: 2018-04-09
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
NMD Markanvändning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av tre separata rasterskikt i 10 m upplösning:

•	Betesmark (från LPIS, Jordbruksverket) 
•	Kraftledning (från fastighetskarta, Lantmäteriet)
•	Infrastrukturobjekt (från SCBs infrastrukturobjekt)

Nationella marktäckedata (NMD) är en ny kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen pågår under 2017-2018 och därefter ska kartering uppdateras regelbundet.
NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer.  Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet på 0,01-0,1 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt:

•	markanvändning
•	objekthöjd och -täckning  
•	produktivitet (skoglig produktivitet)
Syfte:
Ämnesområde: Miljö,Arealtäckande bilder ocxh baskartor,Areela näringar
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Grön Infrastruktur
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: NMD,Nationella Marktäckedata,Markanvändning
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Nationella Geodataportalen,Miljödataportalen
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Markanv_exempelbild.jpg
Bildformat: JPG
Bildtext: Exempel på NMD Markanvändning
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
Beskrivning av underhåll: Data kommer att uppdateras regelbundet.
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 2015
Slutdatum:: 2017
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Tilläggsskikt markanvändning är baserat på data från LPIS (land parcel information system) och fastighetskartan och SCB infrastrukturobjekt. • Markanvändning betesmark. Jordbruksverkets LPIS, ägoslag = bete. Hål < 100 m2 generaliseras bort.. • Markanvändning kraftledning Lantmäteriets Fastighetskartan, detaljtyp KRAFTRE.M, KRAFTST.M, TRAFOMR.B. Buffert 20 m kraftledning, isolerade transformatorstationer tas bort, hål <5 000 m2 generaliseras. • Markanvändning infrastrukturobjekt. SCBs infrastrukturobjekt: flygplatsområde, kyrkogårdar/begravningsplatser, grus-, berg-, mineral- och torvtäkt, gruvområde, koloniområde, campingplats, golfbana, skidbacke, motorbana, övrig sport- och idrottsanläggning, avfalls- och återvinningsanläggning. Ovanstående resultat är i vektorformat. Dessa konverterades till rasterformat, 10 x 10 m. Aktualitet för ingående data: • LPIS år 2016, uttagsdatum 2017-04-12 • Fastighetskartans kraftledning, uttagsdatum 2017-05-10 • SCBs infrastrukturobjekt har referensår 2015. Se produktbeskrivning för ytterligare information.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test:
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964


Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: SWEREF 99 TM (EPSG:3006)


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdningsbar produktbeskrivning.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_Markanvandning_v1_1.pdf
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till nedladdningsbar produktbeskrivning
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets webbplats
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till Naturvårdsverkets hemsida med mer aktuell information om projektet.
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
E-post: nmd@metria.se
Distributionsformat:
Formatnamn: GeoTIFF
Format version: 1.0
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp-site med nedladdningsbara data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Markanvandning.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till dataset på en ftp-site för nedladdning, nedladdningsbara data är i form av geotiff.


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2018-04-09T10:12:57
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: 4162afae-c657-4367-a813-7b3a760e3852
Metadatakontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Nationella marktäckedata; tilläggsskikt Markanvändning
1.2 Sammanfattning
NMD Markanvändning är ett tilläggsskikt inom Nationella Marktäckedata. Detta tilläggsskikt består av tre separata rasterskikt i 10 m upplösning:

•	Betesmark (från LPIS, Jordbruksverket) 
•	Kraftledning (från fastighetskarta, Lantmäteriet)
•	Infrastrukturobjekt (från SCBs infrastrukturobjekt)

Nationella marktäckedata (NMD) är en ny kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen pågår under 2017-2018 och därefter ska kartering uppdateras regelbundet.
NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer.  Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet på 0,01-0,1 hektar. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt:

•	markanvändning
•	objekthöjd och -täckning  
•	produktivitet (skoglig produktivitet)
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare 4162afae-c657-4367-a813-7b3a760e3852
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Miljö
Arealtäckande bilder ocxh baskartor
Areela näringar
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Initiativ
Öppna data
Grön Infrastruktur
Fria nyckelord
NMD
Nationella Marktäckedata
Markanvändning
Publiceringsmål
Nationella Geodataportalen
Miljödataportalen
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.592077,24.177412,69.059941,55.137212
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 2015 - 2017
5.2 Publiceringsdatum
2018-04-09
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Tilläggsskikt markanvändning är baserat på data från LPIS (land parcel information system) och fastighetskartan och SCB infrastrukturobjekt. • Markanvändning betesmark. Jordbruksverkets LPIS, ägoslag = bete. Hål < 100 m2 generaliseras bort.. • Markanvändning kraftledning Lantmäteriets Fastighetskartan, detaljtyp KRAFTRE.M, KRAFTST.M, TRAFOMR.B. Buffert 20 m kraftledning, isolerade transformatorstationer tas bort, hål <5 000 m2 generaliseras. • Markanvändning infrastrukturobjekt. SCBs infrastrukturobjekt: flygplatsområde, kyrkogårdar/begravningsplatser, grus-, berg-, mineral- och torvtäkt, gruvområde, koloniområde, campingplats, golfbana, skidbacke, motorbana, övrig sport- och idrottsanläggning, avfalls- och återvinningsanläggning. Ovanstående resultat är i vektorformat. Dessa konverterades till rasterformat, 10 x 10 m. Aktualitet för ingående data: • LPIS år 2016, uttagsdatum 2017-04-12 • Fastighetskartans kraftledning, uttagsdatum 2017-05-10 • SCBs infrastrukturobjekt har referensår 2015. Se produktbeskrivning för ytterligare information.
6.2 Rumslig upplösning 10
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
licenslicens Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska