Skriv utRiksintresse naturvård

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Riksintresse naturvård
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2018-10-19T09:23:48
Sammanfattning:
Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. Urvalet av områden av riksintresse för naturvård görs av Naturvårdsverket i samarbete med bl.a. länsstyrelserna och kommunerna.
Tillkomsthistorik: -
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Andra_skydd/MapServer/WmsServer?layers=Riksintresse_Naturvard
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/RI_Naturvard.zip

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2018-10-19T09:23:48
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: fb9ff32f-b6f8-4d8e-ac5c-20ebb0986908
Metadatakontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Riksintresse naturvård
Produktionsdatum: 2014
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. Urvalet av områden av riksintresse för naturvård görs av Naturvårdsverket i samarbete med bl.a. länsstyrelserna och kommunerna.
Syfte:
Ämnesområde: Miljö
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Riksintresse,Naturvård,Skyddad natur
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
-
Restriktioner och begränsningar:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 1800
Slutdatum:: 1900
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
-
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964

Referenssystem

Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Andra_skydd/MapServer/WmsServer?layers=Riksintresse_Naturvard
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till WMS-tjänst.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdningsbara data
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/RI_Naturvard.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länkt till nedladdningsbar fil (shape-format).

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Riksintresse naturvård
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2018-10-19T09:23:48
Sammanfattning:
Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. Urvalet av områden av riksintresse för naturvård görs av Naturvårdsverket i samarbete med bl.a. länsstyrelserna och kommunerna.
Tillkomsthistorik: -
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Andra_skydd/MapServer/WmsServer?layers=Riksintresse_Naturvard
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/RI_Naturvard.zipResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Riksintresse naturvård
Produktionsdatum: 2014
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. Urvalet av områden av riksintresse för naturvård görs av Naturvårdsverket i samarbete med bl.a. länsstyrelserna och kommunerna.
Syfte:
Ämnesområde: Miljö
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Riksintresse,Naturvård,Skyddad natur
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
-
Restriktioner och begränsningar:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 1800
Slutdatum:: 1900
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
-
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964


Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: SWEREF 99 TM (EPSG:3006)


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Andra_skydd/MapServer/WmsServer?layers=Riksintresse_Naturvard
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till WMS-tjänst.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdningsbara data
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/RI_Naturvard.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länkt till nedladdningsbar fil (shape-format).


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2018-10-19T09:23:48
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: fb9ff32f-b6f8-4d8e-ac5c-20ebb0986908
Metadatakontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Riksintresse naturvård
1.2 Sammanfattning
Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. Urvalet av områden av riksintresse för naturvård görs av Naturvårdsverket i samarbete med bl.a. länsstyrelserna och kommunerna.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare fb9ff32f-b6f8-4d8e-ac5c-20ebb0986908
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Miljö
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
Initiativ
Öppna data
Fria nyckelord
Riksintresse
Naturvård
Skyddad natur
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.592077,24.177412,69.059941,55.137212
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 1800 - 1900
5.2 Publiceringsdatum
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
2014
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
-
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
licenslicens Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska