Skriv utSkyddade områden, nationalparker

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Skyddade områden, nationalparker
Alternativ Titel: Nationalparker
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2018-08-23T13:47:28
Sammanfattning:
Syftet med en nationalpark är att 'bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick' (ur miljöbalken). Staten äger all mark i en nationalpark. Nationalparkerna ska utgöras av representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men de ska också vara natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Sverige har 29 nationalparker.
Tillkomsthistorik: Nationalparkernas begränsningslinjer håller minst samma kvalitet som Fastighetskartan skala 1:10 000. Under 2008 2009 genomfördes ett kvalitetsförbättringsprojekt där gränserna justerades mot fastighetsgränser och topografiska objekt i Fastighetskartan. Vissa av Nationalparkerna har även mätts in i fält med GPS eller med annan mätteknik med hög noggrannhet. Nationalparker ska inte överlappa Naturreservat och Naturvårdsområden.
Status: Pågående
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Nationalparker/
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://gis-services.metria.se/ArcGIS/services/InspireNV_NVR/MapServer/InspireViewService?layers=PS.NP
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NP.zip

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2018-08-23T13:47:28
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se 3.1
Identifierare för metadatamängden: bfc33845-ffb9-4835-8355-76af3773d4e0
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Skyddade områden, nationalparker
Alternativ titel: Nationalparker
Produktionsdatum: 2006
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Syftet med en nationalpark är att 'bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick' (ur miljöbalken). Staten äger all mark i en nationalpark. Nationalparkerna ska utgöras av representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men de ska också vara natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Sverige har 29 nationalparker.
Ämnesområde: Biologi och ekologi,Insjövatten
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: vic natur,naturvård,Protected Sites,naturvårdsregister,naturskydd,INSPIRE,skyddade områden,områdesskydd,NVR-ytor,miljöbalken,I.9 Skyddade områden,skyddad natur,Nationalparker,NP
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Inspire
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Skyddade områden
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Nationella Geodataportalen,Miljödataportalen
Beskrivande nyckelord:
INSPIRE priority data set: EEA Annual Work Programme,Nationally designated areas - CDDA
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Daglig
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Nationalparkernas begränsningslinjer håller minst samma kvalitet som Fastighetskartan skala 1:10 000. Under 2008 2009 genomfördes ett kvalitetsförbättringsprojekt där gränserna justerades mot fastighetsgränser och topografiska objekt i Fastighetskartan. Vissa av Nationalparkerna har även mätts in i fält med GPS eller med annan mätteknik med hög noggrannhet. Nationalparker ska inte överlappa Naturreservat och Naturvårdsområden.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Test har ännu inte genomförts.
Hänvisning till specifikation:
Titel: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964

Referenssystem

Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Nationalparker/
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till Naturvårdsverkets hemsida med mer information
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till visningstjänst (WMS)
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/ArcGIS/services/InspireNV_NVR/MapServer/InspireViewService?layers=PS.NP
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till visningstjänst (WMS)
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdningsbara data (shape)
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NP.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till nedladdningsbara data (shape)

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Skyddade områden, nationalparker
Alternativ Titel: Nationalparker
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2018-08-23T13:47:28
Sammanfattning:
Syftet med en nationalpark är att 'bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick' (ur miljöbalken). Staten äger all mark i en nationalpark. Nationalparkerna ska utgöras av representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men de ska också vara natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Sverige har 29 nationalparker.
Tillkomsthistorik: Nationalparkernas begränsningslinjer håller minst samma kvalitet som Fastighetskartan skala 1:10 000. Under 2008 2009 genomfördes ett kvalitetsförbättringsprojekt där gränserna justerades mot fastighetsgränser och topografiska objekt i Fastighetskartan. Vissa av Nationalparkerna har även mätts in i fält med GPS eller med annan mätteknik med hög noggrannhet. Nationalparker ska inte överlappa Naturreservat och Naturvårdsområden.
Status: Pågående
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Nationalparker/
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://gis-services.metria.se/ArcGIS/services/InspireNV_NVR/MapServer/InspireViewService?layers=PS.NP
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NP.zipResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Skyddade områden, nationalparker
Alternativ titel: Nationalparker
Produktionsdatum: 2006
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Syftet med en nationalpark är att 'bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick' (ur miljöbalken). Staten äger all mark i en nationalpark. Nationalparkerna ska utgöras av representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men de ska också vara natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Sverige har 29 nationalparker.
Ämnesområde: Biologi och ekologi,Insjövatten
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: vic natur,naturvård,Protected Sites,naturvårdsregister,naturskydd,INSPIRE,skyddade områden,områdesskydd,NVR-ytor,miljöbalken,I.9 Skyddade områden,skyddad natur,Nationalparker,NP
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Inspire
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Skyddade områden
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Nationella Geodataportalen,Miljödataportalen
Beskrivande nyckelord:
INSPIRE priority data set: EEA Annual Work Programme,Nationally designated areas - CDDA
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Daglig
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Nationalparkernas begränsningslinjer håller minst samma kvalitet som Fastighetskartan skala 1:10 000. Under 2008 2009 genomfördes ett kvalitetsförbättringsprojekt där gränserna justerades mot fastighetsgränser och topografiska objekt i Fastighetskartan. Vissa av Nationalparkerna har även mätts in i fält med GPS eller med annan mätteknik med hög noggrannhet. Nationalparker ska inte överlappa Naturreservat och Naturvårdsområden.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Test har ännu inte genomförts.
Hänvisning till specifikation:
Titel: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964


Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Nationalparker/
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till Naturvårdsverkets hemsida med mer information
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till visningstjänst (WMS)
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/ArcGIS/services/InspireNV_NVR/MapServer/InspireViewService?layers=PS.NP
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till visningstjänst (WMS)
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdningsbara data (shape)
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NP.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till nedladdningsbara data (shape)


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2018-08-23T13:47:28
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se 3.1
Identifierare för metadatamängden: bfc33845-ffb9-4835-8355-76af3773d4e0
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Skyddade områden, nationalparker
1.2 Sammanfattning
Syftet med en nationalpark är att 'bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick' (ur miljöbalken). Staten äger all mark i en nationalpark. Nationalparkerna ska utgöras av representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men de ska också vara natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Sverige har 29 nationalparker.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare bfc33845-ffb9-4835-8355-76af3773d4e0
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Biologi och ekologi
Insjövatten
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
Fria nyckelord
vic natur
naturvård
Protected Sites
naturvårdsregister
naturskydd
INSPIRE
skyddade områden
områdesskydd
NVR-ytor
miljöbalken
I.9 Skyddade områden
skyddad natur
Nationalparker
NP
Initiativ
Öppna data
Inspire
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Skyddade områden
Publiceringsmål
Nationella Geodataportalen
Miljödataportalen
INSPIRE priority data set
EEA Annual Work Programme
Nationally designated areas - CDDA
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.61,24.18,69.06,55.14
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning
5.2 Publiceringsdatum
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
2006
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Nationalparkernas begränsningslinjer håller minst samma kvalitet som Fastighetskartan skala 1:10 000. Under 2008 2009 genomfördes ett kvalitetsförbättringsprojekt där gränserna justerades mot fastighetsgränser och topografiska objekt i Fastighetskartan. Vissa av Nationalparkerna har även mätts in i fält med GPS eller med annan mätteknik med hög noggrannhet. Nationalparker ska inte överlappa Naturreservat och Naturvårdsområden.
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster Nej
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
licens Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska