Skriv utFriluftsliv: Leder och anordningar i skyddade områden

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Friluftsliv: Leder och anordningar i skyddade områden
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post:
Datum för metadata: 2019-09-04T08:42:28
Sammanfattning:
Data för leder och anordningar inom skyddade områden samt statliga leder i fjällen finns från och med V17 2018 tillgängliga enligt principen för öppen data.

Data som publiceras registreras och underhålls av länsstyrelser och utsedda förvaltare för de skyddade områdena och de statliga lederna i fjällen.

Som stöd i användningen finns en produktbeskrivning och förslag till legender tillgängliga för nedladdning.

Synpunkter på data och tjänster kan skickas till gis-support@metria.se eller till data@naturvardsverket.se.
Tillkomsthistorik: Data skapas av den organisation som förvaltar ett skyddat område eller statlig led (länsstyrelse, kommun eller utsedd förvaltare). Data registreras och ajourhålls via handläggarstödet SkötselDOS där förvaltaren genom en speciell klarmarkering godkänner publicering som öppen data.
Status: Pågående
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Anordningar_friluftsliv/MapServer/WMSServer?
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Leder_friluftsliv/MapServer/WMSServer?
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Anordningar_friluftsliv_WFS/MapServer/WFSServer?
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Leder_friluftsliv_WFS/MapServer/WFSServer?
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/Leder och friluftsanordningar beskrivning av öppna data.pdf
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/Dokumentation och legender.zip
Exempelbild:
Bildtext: Leder och friluftsanordningar i Store Mosse nationalpark

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2019-09-04T08:42:28
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: af2e37d3-45b0-4623-bcf2-0765c8ca7ab5
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Friluftsliv: Leder och anordningar i skyddade områden
Publiceringsdatum: 2018-04-24
Revideringsdatum: 2018-04-27
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Data för leder och anordningar inom skyddade områden samt statliga leder i fjällen finns från och med V17 2018 tillgängliga enligt principen för öppen data.

Data som publiceras registreras och underhålls av länsstyrelser och utsedda förvaltare för de skyddade områdena och de statliga lederna i fjällen.

Som stöd i användningen finns en produktbeskrivning och förslag till legender tillgängliga för nedladdning.

Synpunkter på data och tjänster kan skickas till gis-support@metria.se eller till data@naturvardsverket.se.
Syfte:
Ämnesområde: Miljö
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Friluftsliv,Friluftsanordningar,SkötselDOS,Leder,Friluftslivsdata
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/StoreMosse.png
Bildtext: Leder och friluftsanordningar i Store Mosse nationalpark
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Daglig
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras varje dygn.
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 2017
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde:
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Data skapas av den organisation som förvaltar ett skyddat område eller statlig led (länsstyrelse, kommun eller utsedd förvaltare). Data registreras och ajourhålls via handläggarstödet SkötselDOS där förvaltaren genom en speciell klarmarkering godkänner publicering som öppen data.
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test:
Namn på test:

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till WMS-tjänst med anordningar för friluftsliv
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Anordningar_friluftsliv/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: Länk till WMS-tjänst med anordningar för friluftsliv
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till WMS-tjänst med leder
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Leder_friluftsliv/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: Länk till WMS-tjänst med leder
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till WFS-tjänst med friluftsanordningar.
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Anordningar_friluftsliv_WFS/MapServer/WFSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WFS
Beskrivning: Länk till WFS-tjänst med friluftsanordningar.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till WFS-tjänst med leder.
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Leder_friluftsliv_WFS/MapServer/WFSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WFS
Beskrivning: Länk till WFS-tjänst med leder.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp för nedladdning av dokument med produktbeskrivning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/Leder och friluftsanordningar beskrivning av öppna data.pdf
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp för nedladdning av dokument med produktbeskrivning
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp för nedladdning av legender och beskrivning av data
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/Dokumentation och legender.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp för nedladdning av legender och beskrivning av data

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Friluftsliv: Leder och anordningar i skyddade områden
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post:
Datum för metadata: 2019-09-04T08:42:28
Sammanfattning:
Data för leder och anordningar inom skyddade områden samt statliga leder i fjällen finns från och med V17 2018 tillgängliga enligt principen för öppen data.

Data som publiceras registreras och underhålls av länsstyrelser och utsedda förvaltare för de skyddade områdena och de statliga lederna i fjällen.

Som stöd i användningen finns en produktbeskrivning och förslag till legender tillgängliga för nedladdning.

Synpunkter på data och tjänster kan skickas till gis-support@metria.se eller till data@naturvardsverket.se.
Tillkomsthistorik: Data skapas av den organisation som förvaltar ett skyddat område eller statlig led (länsstyrelse, kommun eller utsedd förvaltare). Data registreras och ajourhålls via handläggarstödet SkötselDOS där förvaltaren genom en speciell klarmarkering godkänner publicering som öppen data.
Status: Pågående
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Anordningar_friluftsliv/MapServer/WMSServer?
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Leder_friluftsliv/MapServer/WMSServer?
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Anordningar_friluftsliv_WFS/MapServer/WFSServer?
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Leder_friluftsliv_WFS/MapServer/WFSServer?
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/Leder och friluftsanordningar beskrivning av öppna data.pdf
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/Dokumentation och legender.zip
Exempelbild:
Bildtext: Leder och friluftsanordningar i Store Mosse nationalparkResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Friluftsliv: Leder och anordningar i skyddade områden
Publiceringsdatum: 2018-04-24
Revideringsdatum: 2018-04-27
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Data för leder och anordningar inom skyddade områden samt statliga leder i fjällen finns från och med V17 2018 tillgängliga enligt principen för öppen data.

Data som publiceras registreras och underhålls av länsstyrelser och utsedda förvaltare för de skyddade områdena och de statliga lederna i fjällen.

Som stöd i användningen finns en produktbeskrivning och förslag till legender tillgängliga för nedladdning.

Synpunkter på data och tjänster kan skickas till gis-support@metria.se eller till data@naturvardsverket.se.
Syfte:
Ämnesområde: Miljö
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Friluftsliv,Friluftsanordningar,SkötselDOS,Leder,Friluftslivsdata
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/StoreMosse.png
Bildtext: Leder och friluftsanordningar i Store Mosse nationalpark
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Daglig
Beskrivning av underhåll: Data uppdateras varje dygn.
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 2017
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde:
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Data skapas av den organisation som förvaltar ett skyddat område eller statlig led (länsstyrelse, kommun eller utsedd förvaltare). Data registreras och ajourhålls via handläggarstödet SkötselDOS där förvaltaren genom en speciell klarmarkering godkänner publicering som öppen data.
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test:
Namn på test:


Rumsligt referenssystem


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till WMS-tjänst med anordningar för friluftsliv
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Anordningar_friluftsliv/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: Länk till WMS-tjänst med anordningar för friluftsliv
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till WMS-tjänst med leder
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Leder_friluftsliv/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: Länk till WMS-tjänst med leder
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till WFS-tjänst med friluftsanordningar.
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Anordningar_friluftsliv_WFS/MapServer/WFSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WFS
Beskrivning: Länk till WFS-tjänst med friluftsanordningar.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till WFS-tjänst med leder.
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Leder_friluftsliv_WFS/MapServer/WFSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WFS
Beskrivning: Länk till WFS-tjänst med leder.
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp för nedladdning av dokument med produktbeskrivning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/Leder och friluftsanordningar beskrivning av öppna data.pdf
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp för nedladdning av dokument med produktbeskrivning
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till ftp för nedladdning av legender och beskrivning av data
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/Dokumentation och legender.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp för nedladdning av legender och beskrivning av data


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2019-09-04T08:42:28
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: af2e37d3-45b0-4623-bcf2-0765c8ca7ab5
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Friluftsliv: Leder och anordningar i skyddade områden
1.2 Sammanfattning
Data för leder och anordningar inom skyddade områden samt statliga leder i fjällen finns från och med V17 2018 tillgängliga enligt principen för öppen data.

Data som publiceras registreras och underhålls av länsstyrelser och utsedda förvaltare för de skyddade områdena och de statliga lederna i fjällen.

Som stöd i användningen finns en produktbeskrivning och förslag till legender tillgängliga för nedladdning.

Synpunkter på data och tjänster kan skickas till gis-support@metria.se eller till data@naturvardsverket.se.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare af2e37d3-45b0-4623-bcf2-0765c8ca7ab5
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Miljö
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
Initiativ
Öppna data
Fria nyckelord
Friluftsliv
Friluftsanordningar
SkötselDOS
Leder
Friluftslivsdata
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
Resursklass
Nationell Geodataportal
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.592077,24.177412,69.059941,55.137212
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 2017
5.2 Publiceringsdatum
2018-04-24
5.3 Datum för senaste revidering
2018-04-27
5.4 Skapandedatum
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Data skapas av den organisation som förvaltar ett skyddat område eller statlig led (länsstyrelse, kommun eller utsedd förvaltare). Data registreras och ajourhålls via handläggarstödet SkötselDOS där förvaltaren genom en speciell klarmarkering godkänner publicering som öppen data.
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket
Ägare Naturvårdsverket
informationOwner Naturvårdsverket
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska