Skriv utNaturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Naturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI
Alternativ Titel: Våtmarksinventering
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2021-05-05T14:46:56
Sammanfattning:
Våtmarksinventeringens (VMI) objekt. Data innehåller avgränsningen av VMI-objektet (yta), en centralpunkt samt ett ID (LOID). Skala 1:250 000. På Sverigenivå (1:6 400 000) och ner till 1:250 000 visas endast inventeringar > 1000 HA. Under 1:250 000 visas samtliga inventerade våtmarksytor oavsett storlek.

OBS: Data över Jämtland och Skåne län har vissa fel, så för användning i dessa län kan det vara bättre att söka data via länsstyrelsens GIS-portal.
Tillkomsthistorik: Insamlat av SLU från länsstyrelserna fram t.o.m 2007. Digitalisering har skett i olika omgångar och med olika metoder. Se tillgänglig dokumentation för ytterligare beskrivning.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Nedladdning av data http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5925-5.pdf
Nedladdning av data https://gpt.vic-metria.nu/vmi/
WMS-tjänst (Visningstjänst) https://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Vatmarksinventering/MapServer/WMSServer?

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2021-05-05T14:46:56
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Identifierare för metadatamängden: 9B0E1F98-B945-492F-81B9-9701D3907E76
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Naturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI
Alternativ titel: Våtmarksinventering
Produktionsdatum: 2007
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Våtmarksinventeringens (VMI) objekt. Data innehåller avgränsningen av VMI-objektet (yta), en centralpunkt samt ett ID (LOID). Skala 1:250 000. På Sverigenivå (1:6 400 000) och ner till 1:250 000 visas endast inventeringar > 1000 HA. Under 1:250 000 visas samtliga inventerade våtmarksytor oavsett storlek.

OBS: Data över Jämtland och Skåne län har vissa fel, så för användning i dessa län kan det vara bättre att söka data via länsstyrelsens GIS-portal.
Ämnesområde: Biologi och ekologi,Miljö
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Sverige,VMI,Våtmarksinventering
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Inspire
Beskrivande nyckelord:
:
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal - Inspire
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: ej planerat
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Var medveten om upplösning och kvalitet för data. För användning i Jämtlands och Skåne län finns brister i data varför det är bättre att använda sig av länsstyrelsens data om analyser ska ske inom dessa områden.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
Tidsperiod:
Startdatum: 1955
Slutdatum:: 2006
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Insamlat av SLU från länsstyrelserna fram t.o.m 2007. Digitalisering har skett i olika omgångar och med olika metoder. Se tillgänglig dokumentation för ytterligare beskrivning.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test: Conceptual schema compliance
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Test ej genomfört.
Hänvisning till specifikation:
Titel: Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08

Referenssystem

Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
Distributionsformat:
Formatnamn: PDF
Format version: 2.0
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till rapport med information om våtmarksinventeringen
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5925-5.pdf
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till rapport med information om våtmarksinventeringen[FORMAT]=pdf[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
E-post: gis-support@metria.se
Distributionsformat:
Formatnamn: ESRI Shapefile
Format version: 1.0.0
Distributionsformat:
Formatnamn: WMS
Format version: 1.3.0
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länsvis nedladdningsbar fil (shape) för VMI
Adress för uppkoppling: https://gpt.vic-metria.nu/vmi/
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site där VMI-data finns tillgängligt för nedladdning länsvis. GIS-data innehåller objektspolygoner, punkter och naturvärdesklassning.[FORMAT]=ESRI Shape[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst (WMS) för VMI
Adress för uppkoppling: https://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Vatmarksinventering/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: Länk till visningstjänst (WMS) som visar ytor, punkter och LOID.[FORMAT]=WMS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Var medveten om upplösning och kvalitet för data. För användning i Jämtlands och Skåne län finns brister i data varför det är bättre att använda sig av länsstyrelsens data om analyser ska ske inom dessa områden.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Naturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI
Alternativ Titel: Våtmarksinventering
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2021-05-05T14:46:56
Sammanfattning:
Våtmarksinventeringens (VMI) objekt. Data innehåller avgränsningen av VMI-objektet (yta), en centralpunkt samt ett ID (LOID). Skala 1:250 000. På Sverigenivå (1:6 400 000) och ner till 1:250 000 visas endast inventeringar > 1000 HA. Under 1:250 000 visas samtliga inventerade våtmarksytor oavsett storlek.

OBS: Data över Jämtland och Skåne län har vissa fel, så för användning i dessa län kan det vara bättre att söka data via länsstyrelsens GIS-portal.
Tillkomsthistorik: Insamlat av SLU från länsstyrelserna fram t.o.m 2007. Digitalisering har skett i olika omgångar och med olika metoder. Se tillgänglig dokumentation för ytterligare beskrivning.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Nedladdning av data http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5925-5.pdf
Nedladdning av data https://gpt.vic-metria.nu/vmi/
WMS-tjänst (Visningstjänst) https://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Vatmarksinventering/MapServer/WMSServer?Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Naturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI
Alternativ titel: Våtmarksinventering
Produktionsdatum: 2007
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Våtmarksinventeringens (VMI) objekt. Data innehåller avgränsningen av VMI-objektet (yta), en centralpunkt samt ett ID (LOID). Skala 1:250 000. På Sverigenivå (1:6 400 000) och ner till 1:250 000 visas endast inventeringar > 1000 HA. Under 1:250 000 visas samtliga inventerade våtmarksytor oavsett storlek.

OBS: Data över Jämtland och Skåne län har vissa fel, så för användning i dessa län kan det vara bättre att söka data via länsstyrelsens GIS-portal.
Ämnesområde: Biologi och ekologi,Miljö
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Sverige,VMI,Våtmarksinventering
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Inspire
Beskrivande nyckelord:
:
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal - Inspire
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: ej planerat
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Var medveten om upplösning och kvalitet för data. För användning i Jämtlands och Skåne län finns brister i data varför det är bättre att använda sig av länsstyrelsens data om analyser ska ske inom dessa områden.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
Tidsperiod:
Startdatum: 1955
Slutdatum:: 2006
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Insamlat av SLU från länsstyrelserna fram t.o.m 2007. Digitalisering har skett i olika omgångar och med olika metoder. Se tillgänglig dokumentation för ytterligare beskrivning.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test: Conceptual schema compliance
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Test ej genomfört.
Hänvisning till specifikation:
Titel: Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08


Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
Distributionsformat:
Formatnamn: PDF
Format version: 2.0
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till rapport med information om våtmarksinventeringen
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5925-5.pdf
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till rapport med information om våtmarksinventeringen[FORMAT]=pdf[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
E-post: gis-support@metria.se
Distributionsformat:
Formatnamn: ESRI Shapefile
Format version: 1.0.0
Distributionsformat:
Formatnamn: WMS
Format version: 1.3.0
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länsvis nedladdningsbar fil (shape) för VMI
Adress för uppkoppling: https://gpt.vic-metria.nu/vmi/
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till ftp-site där VMI-data finns tillgängligt för nedladdning länsvis. GIS-data innehåller objektspolygoner, punkter och naturvärdesklassning.[FORMAT]=ESRI Shape[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst (WMS) för VMI
Adress för uppkoppling: https://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Vatmarksinventering/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: Länk till visningstjänst (WMS) som visar ytor, punkter och LOID.[FORMAT]=WMS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2021-05-05T14:46:56
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Identifierare för metadatamängden: 9B0E1F98-B945-492F-81B9-9701D3907E76
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Naturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI
1.2 Sammanfattning
Våtmarksinventeringens (VMI) objekt. Data innehåller avgränsningen av VMI-objektet (yta), en centralpunkt samt ett ID (LOID). Skala 1:250 000. På Sverigenivå (1:6 400 000) och ner till 1:250 000 visas endast inventeringar > 1000 HA. Under 1:250 000 visas samtliga inventerade våtmarksytor oavsett storlek.

OBS: Data över Jämtland och Skåne län har vissa fel, så för användning i dessa län kan det vara bättre att söka data via länsstyrelsens GIS-portal.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare 9B0E1F98-B945-492F-81B9-9701D3907E76
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Biologi och ekologi
Miljö
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
Fria nyckelord
Sverige
VMI
Våtmarksinventering
Initiativ
Öppna data
Inspire
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
Resursklass
Nationell Geodataportal - Inspire
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.61,24.18,69.06,55.14
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 1955 - 2006
5.2 Publiceringsdatum
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
2007
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Insamlat av SLU från länsstyrelserna fram t.o.m 2007. Digitalisering har skett i olika omgångar och med olika metoder. Se tillgänglig dokumentation för ytterligare beskrivning.
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster Nej
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Var medveten om upplösning och kvalitet för data. För användning i Jämtlands och Skåne län finns brister i data varför det är bättre att använda sig av länsstyrelsens data om analyser ska ske inom dessa områden.
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
Andra begränsningar
Andra begränsningar
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska