Skriv utOmråden känsliga för övergödning enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) - Upptagningsområden

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Områden känsliga för övergödning enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) - Upptagningsområden
Alternativ Titel: Områden känsliga för övergödning (Upptagningsområden)
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2020-12-14T13:42:50
Sammanfattning:
Områden känsliga för övergödning enligt rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG).
Tillkomsthistorik: Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG).
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avlopp/
ATOM-fil (För nedladdning av data) https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/SE_UWWTD_upptagomraden_serviceFeed.xml
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wfs?
WMS-tjänst (Visningstjänst) https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wms?

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2020-12-14T13:42:50
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Identifierare för metadatamängden: 12dacd90-1479-4a39-be35-087604ce2b11
Metadatakontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Områden känsliga för övergödning enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) - Upptagningsområden
Alternativ titel: Områden känsliga för övergödning (Upptagningsområden)
Produktionsdatum: 2007
Publiceringsdatum: 2016
Revideringsdatum: 2016
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Områden känsliga för övergödning enligt rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG).
Syfte:
Ämnesområde: Miljö
Beskrivande nyckelord:
:
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: avlopp,vatten,känsliga områden
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal - Inspire
Beskrivande nyckelord:
Konfidentialitet: Ingen eller försumbar
Beskrivande nyckelord:
INSPIRE priority data set: Directive 2000/60/EC,Directive 91/271/EEC,Protected areas (Water Framework Directive),Nitrate vulnerable zones - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive),Urban waste water sensitive areas - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive),Sensitive areas, less sensitive areas and catchments (Urban Waste-Water Treatment Directive),Sensitive areas (Urban Waste-Water Treatment Directive)
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärnas källa.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 1800
Slutdatum:: 1900
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG).
Bearbetningssteg:
Bearbetningsdatum: 2020-06-17T00:00:00
Bearbetningsteg: -
Syfte med bearbetningsprocess: Granskad - data
Bearbetningsanvarig:
Person: Hernan De Angelis
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: Hernan.De-Angelis@Naturvardsverket.se
Bearbetningssteg:
Bearbetningsdatum: 2020-06-17T00:00:00
Bearbetningsteg: -
Syfte med bearbetningsprocess: Granskad - metadata
Bearbetningsanvarig:
Person: Hernan De Angelis
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: Hernan.De-Angelis@Naturvardsverket.se
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test: Conceptual schema compliance
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Kontroll har inte gjorts än.
Hänvisning till specifikation:
Titel: Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08

Referenssystem

Reference System Information - System 1 :
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Reference System Information - System 2 :
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
Distributionsformat:
Formatnamn: WMS
Format version: 1.3.0
Distributionsformat:
Formatnamn: WFS
Format version: 2.0.0
Distributionsformat:
Formatnamn: html
Format version: 4.0
Distributionsformat:
Formatnamn: GML
Format version: 2.0
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets webbsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avlopp/
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: [FORMAT]=html
Onlinekälla:
Namn på resurs: ATOM feed för Inspire anpassad data som ingår i Naturvårdsverkets rapportering enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG)
Adress för uppkoppling: https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/SE_UWWTD_upptagomraden_serviceFeed.xml
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Atom
Beskrivning: ATOM feed för Inspire anpassad data som ingår i Naturvårdsverkets rapportering enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG)
Onlinekälla:
Adress för uppkoppling: https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wfs?
Protokoll: HTTP:OGC:WFS
Beskrivning: [FORMAT]=WFS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Adress för uppkoppling: https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wms?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: [FORMAT]=WMS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärnas källa.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Områden känsliga för övergödning enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) - Upptagningsområden
Alternativ Titel: Områden känsliga för övergödning (Upptagningsområden)
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2020-12-14T13:42:50
Sammanfattning:
Områden känsliga för övergödning enligt rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG).
Tillkomsthistorik: Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG).
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avlopp/
ATOM-fil (För nedladdning av data) https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/SE_UWWTD_upptagomraden_serviceFeed.xml
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wfs?
WMS-tjänst (Visningstjänst) https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wms?Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Områden känsliga för övergödning enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) - Upptagningsområden
Alternativ titel: Områden känsliga för övergödning (Upptagningsområden)
Produktionsdatum: 2007
Publiceringsdatum: 2016
Revideringsdatum: 2016
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Områden känsliga för övergödning enligt rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG).
Syfte:
Ämnesområde: Miljö
Beskrivande nyckelord:
:
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: avlopp,vatten,känsliga områden
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal - Inspire
Beskrivande nyckelord:
Konfidentialitet: Ingen eller försumbar
Beskrivande nyckelord:
INSPIRE priority data set: Directive 2000/60/EC,Directive 91/271/EEC,Protected areas (Water Framework Directive),Nitrate vulnerable zones - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive),Urban waste water sensitive areas - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive),Sensitive areas, less sensitive areas and catchments (Urban Waste-Water Treatment Directive),Sensitive areas (Urban Waste-Water Treatment Directive)
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärnas källa.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 1800
Slutdatum:: 1900
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG).
Bearbetningssteg:
Bearbetningsdatum: 2020-06-17T00:00:00
Bearbetningsteg: -
Syfte med bearbetningsprocess: Granskad - data
Bearbetningsanvarig:
Person: Hernan De Angelis
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: Hernan.De-Angelis@Naturvardsverket.se
Bearbetningssteg:
Bearbetningsdatum: 2020-06-17T00:00:00
Bearbetningsteg: -
Syfte med bearbetningsprocess: Granskad - metadata
Bearbetningsanvarig:
Person: Hernan De Angelis
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: Hernan.De-Angelis@Naturvardsverket.se
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test: Conceptual schema compliance
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Kontroll har inte gjorts än.
Hänvisning till specifikation:
Titel: Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08


Reference System Information - System 1 :
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Reference System Information - System 2 :
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
Distributionsformat:
Formatnamn: WMS
Format version: 1.3.0
Distributionsformat:
Formatnamn: WFS
Format version: 2.0.0
Distributionsformat:
Formatnamn: html
Format version: 4.0
Distributionsformat:
Formatnamn: GML
Format version: 2.0
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets webbsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avlopp/
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: [FORMAT]=html
Onlinekälla:
Namn på resurs: ATOM feed för Inspire anpassad data som ingår i Naturvårdsverkets rapportering enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG)
Adress för uppkoppling: https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/SE_UWWTD_upptagomraden_serviceFeed.xml
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Atom
Beskrivning: ATOM feed för Inspire anpassad data som ingår i Naturvårdsverkets rapportering enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG)
Onlinekälla:
Adress för uppkoppling: https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wfs?
Protokoll: HTTP:OGC:WFS
Beskrivning: [FORMAT]=WFS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Adress för uppkoppling: https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wms?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: [FORMAT]=WMS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2020-12-14T13:42:50
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Identifierare för metadatamängden: 12dacd90-1479-4a39-be35-087604ce2b11
Metadatakontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Områden känsliga för övergödning enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) - Upptagningsområden
1.2 Sammanfattning
Områden känsliga för övergödning enligt rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG).
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare 12dacd90-1479-4a39-be35-087604ce2b11
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Miljö
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
Initiativ
Inspire
Öppna data
Fria nyckelord
avlopp
vatten
känsliga områden
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
Resursklass
Nationell Geodataportal - Inspire
Konfidentialitet
Ingen eller försumbar
INSPIRE priority data set
Directive 2000/60/EC
Directive 91/271/EEC
Protected areas (Water Framework Directive)
Nitrate vulnerable zones - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive)
Urban waste water sensitive areas - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive)
Sensitive areas, less sensitive areas and catchments (Urban Waste-Water Treatment Directive)
Sensitive areas (Urban Waste-Water Treatment Directive)
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.592077,24.177412,69.059941,55.137212
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 1800 - 1900
5.2 Publiceringsdatum
2016
5.3 Datum för senaste revidering
2016
5.4 Skapandedatum
2007
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG).
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster Nej
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärnas källa.
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
Andra begränsningar
Andra begränsningar
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
informationOwner Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska