Skriv utBasinventeringens naturtypskarta

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Basinventeringens naturtypskarta
Alternativ Titel: BIDOS naturtypskarta,naturanaturtypskarta
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2020-04-02T01:00:00
Sammanfattning:
Data innehåller den kartering av naturtyper för Natura 2000 och skyddade områden som genomfördes inom projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden". Indelningssystemet innehåller de naturtyper som ingår i Art- och Habitatdirektivets (EEG 92/443), bilaga 1.   Projektet och data beskrivs i rapporterna "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden 2004-2008" ISBN: 978-91-620-5990-3 och "Data från basinventering av Natura 2000 och skyddade områden", ISBN: 978-91-620-5907-1.
Tillkomsthistorik: Data innehåller karteringar av Natura 2000 och skyddade områden som genomfördes inom projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden". Fokus är de naturtyper som ingår i Art- och Habitatdirektivets (EEG 92/443), bilaga 1. Som grund för karteringen användes topografiska kartor, flygbildstolkning och fältbesök som genomfördes av länsstyrelserna. Data har funnits tillgängligt via systemet BIDOS där ansvarig länsstyrelse kontinuerligt har haft möjlighet att komplettera och redigera data. I september 2012 stängdes systemet BIDOS och data migrerades till ett nytt system (NNK). Detta dataset är data från BIDOS som det såg ut när systemet stängdes, 3:e september 2012. Är det mer aktuella data som är önskvärt ska data från NNK användas. Projektet och data beskrivs i rapporterna "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden 2004-2008" ISBN: 978-91-620-5990-3 och "Data från basinventering av Natura 2000 och skyddade områden", ISBN: 978-91-620-5907-1.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-5907-1
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/bidos_20120903/bi_ntypskarta_20120903.zip

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2020-04-02T01:00:00
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Identifierare för metadatamängden: A527D369-8788-44D5-B7F0-62D67607CB1C
Metadatakontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Basinventeringens naturtypskarta
Alternativ titel: BIDOS naturtypskarta,naturanaturtypskarta
Produktionsdatum: 2012-09-03
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Data innehåller den kartering av naturtyper för Natura 2000 och skyddade områden som genomfördes inom projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden". Indelningssystemet innehåller de naturtyper som ingår i Art- och Habitatdirektivets (EEG 92/443), bilaga 1.   Projektet och data beskrivs i rapporterna "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden 2004-2008" ISBN: 978-91-620-5990-3 och "Data från basinventering av Natura 2000 och skyddade områden", ISBN: 978-91-620-5907-1.
Ämnesområde: Miljö,Biologi och ekologi
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: naturtyper,BIDOS,naturanaturtyper
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: ej planerat
Beskrivning av underhåll: Kartering avslutades i september 2012. Det finns senare versioner av karteringen att tillgå (se Naturanaturtypskarta, NNK).
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
Tidsperiod:
Startdatum: 2004
Slutdatum:: 2012-09-03
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Data innehåller karteringar av Natura 2000 och skyddade områden som genomfördes inom projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden". Fokus är de naturtyper som ingår i Art- och Habitatdirektivets (EEG 92/443), bilaga 1. Som grund för karteringen användes topografiska kartor, flygbildstolkning och fältbesök som genomfördes av länsstyrelserna. Data har funnits tillgängligt via systemet BIDOS där ansvarig länsstyrelse kontinuerligt har haft möjlighet att komplettera och redigera data. I september 2012 stängdes systemet BIDOS och data migrerades till ett nytt system (NNK). Detta dataset är data från BIDOS som det såg ut när systemet stängdes, 3:e september 2012. Är det mer aktuella data som är önskvärt ska data från NNK användas. Projektet och data beskrivs i rapporterna "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden 2004-2008" ISBN: 978-91-620-5990-3 och "Data från basinventering av Natura 2000 och skyddade områden", ISBN: 978-91-620-5907-1.

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till rapport med beskrivning av data
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-5907-1
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: Länk till rapport med beskrivning av data
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdningsbara data (shape)
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/bidos_20120903/bi_ntypskarta_20120903.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till nedladdningsbara data. Zip-filen innehåller tre shape-filer (bi-yta, bi-linje och bi-punkt) samt den rapport som beskriver data.

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Basinventeringens naturtypskarta
Alternativ Titel: BIDOS naturtypskarta,naturanaturtypskarta
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2020-04-02T01:00:00
Sammanfattning:
Data innehåller den kartering av naturtyper för Natura 2000 och skyddade områden som genomfördes inom projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden". Indelningssystemet innehåller de naturtyper som ingår i Art- och Habitatdirektivets (EEG 92/443), bilaga 1.   Projektet och data beskrivs i rapporterna "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden 2004-2008" ISBN: 978-91-620-5990-3 och "Data från basinventering av Natura 2000 och skyddade områden", ISBN: 978-91-620-5907-1.
Tillkomsthistorik: Data innehåller karteringar av Natura 2000 och skyddade områden som genomfördes inom projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden". Fokus är de naturtyper som ingår i Art- och Habitatdirektivets (EEG 92/443), bilaga 1. Som grund för karteringen användes topografiska kartor, flygbildstolkning och fältbesök som genomfördes av länsstyrelserna. Data har funnits tillgängligt via systemet BIDOS där ansvarig länsstyrelse kontinuerligt har haft möjlighet att komplettera och redigera data. I september 2012 stängdes systemet BIDOS och data migrerades till ett nytt system (NNK). Detta dataset är data från BIDOS som det såg ut när systemet stängdes, 3:e september 2012. Är det mer aktuella data som är önskvärt ska data från NNK användas. Projektet och data beskrivs i rapporterna "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden 2004-2008" ISBN: 978-91-620-5990-3 och "Data från basinventering av Natura 2000 och skyddade områden", ISBN: 978-91-620-5907-1.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-5907-1
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/bidos_20120903/bi_ntypskarta_20120903.zipResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Basinventeringens naturtypskarta
Alternativ titel: BIDOS naturtypskarta,naturanaturtypskarta
Produktionsdatum: 2012-09-03
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Data innehåller den kartering av naturtyper för Natura 2000 och skyddade områden som genomfördes inom projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden". Indelningssystemet innehåller de naturtyper som ingår i Art- och Habitatdirektivets (EEG 92/443), bilaga 1.   Projektet och data beskrivs i rapporterna "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden 2004-2008" ISBN: 978-91-620-5990-3 och "Data från basinventering av Natura 2000 och skyddade områden", ISBN: 978-91-620-5907-1.
Ämnesområde: Miljö,Biologi och ekologi
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: naturtyper,BIDOS,naturanaturtyper
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: ej planerat
Beskrivning av underhåll: Kartering avslutades i september 2012. Det finns senare versioner av karteringen att tillgå (se Naturanaturtypskarta, NNK).
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
Tidsperiod:
Startdatum: 2004
Slutdatum:: 2012-09-03
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Data innehåller karteringar av Natura 2000 och skyddade områden som genomfördes inom projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden". Fokus är de naturtyper som ingår i Art- och Habitatdirektivets (EEG 92/443), bilaga 1. Som grund för karteringen användes topografiska kartor, flygbildstolkning och fältbesök som genomfördes av länsstyrelserna. Data har funnits tillgängligt via systemet BIDOS där ansvarig länsstyrelse kontinuerligt har haft möjlighet att komplettera och redigera data. I september 2012 stängdes systemet BIDOS och data migrerades till ett nytt system (NNK). Detta dataset är data från BIDOS som det såg ut när systemet stängdes, 3:e september 2012. Är det mer aktuella data som är önskvärt ska data från NNK användas. Projektet och data beskrivs i rapporterna "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden 2004-2008" ISBN: 978-91-620-5990-3 och "Data från basinventering av Natura 2000 och skyddade områden", ISBN: 978-91-620-5907-1.


Rumsligt referenssystem


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till rapport med beskrivning av data
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-5907-1
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: Länk till rapport med beskrivning av data
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdningsbara data (shape)
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/bidos_20120903/bi_ntypskarta_20120903.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Länk till nedladdningsbara data. Zip-filen innehåller tre shape-filer (bi-yta, bi-linje och bi-punkt) samt den rapport som beskriver data.


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2020-04-02T01:00:00
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Identifierare för metadatamängden: A527D369-8788-44D5-B7F0-62D67607CB1C
Metadatakontakt:
Person: Naturvårdsverket
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Basinventeringens naturtypskarta
1.2 Sammanfattning
Data innehåller den kartering av naturtyper för Natura 2000 och skyddade områden som genomfördes inom projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden". Indelningssystemet innehåller de naturtyper som ingår i Art- och Habitatdirektivets (EEG 92/443), bilaga 1.   Projektet och data beskrivs i rapporterna "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden 2004-2008" ISBN: 978-91-620-5990-3 och "Data från basinventering av Natura 2000 och skyddade områden", ISBN: 978-91-620-5907-1.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare A527D369-8788-44D5-B7F0-62D67607CB1C
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Miljö
Biologi och ekologi
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
Fria nyckelord
naturtyper
BIDOS
naturanaturtyper
Initiativ
Öppna data
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
Resursklass
Nationell Geodataportal
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.61,24.18,69.06,55.14
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 2004 - 2012-09-03
5.2 Publiceringsdatum
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
2012-09-03
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Data innehåller karteringar av Natura 2000 och skyddade områden som genomfördes inom projektet "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden". Fokus är de naturtyper som ingår i Art- och Habitatdirektivets (EEG 92/443), bilaga 1. Som grund för karteringen användes topografiska kartor, flygbildstolkning och fältbesök som genomfördes av länsstyrelserna. Data har funnits tillgängligt via systemet BIDOS där ansvarig länsstyrelse kontinuerligt har haft möjlighet att komplettera och redigera data. I september 2012 stängdes systemet BIDOS och data migrerades till ett nytt system (NNK). Detta dataset är data från BIDOS som det såg ut när systemet stängdes, 3:e september 2012. Är det mer aktuella data som är önskvärt ska data från NNK användas. Projektet och data beskrivs i rapporterna "Basinventering av Natura 2000 och skyddade områden 2004-2008" ISBN: 978-91-620-5990-3 och "Data från basinventering av Natura 2000 och skyddade områden", ISBN: 978-91-620-5907-1.
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor.
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
Andra begränsningar
Andra begränsningar
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
informationOwner Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska