Skriv utNaturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Naturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI
Alternativ Titel: Våtmarksinventering
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post:
Datum för metadata: 2018-10-25T14:17:43
Sammanfattning:
Våtmarksinventeringens (VMI) objekt. Data innehåller avgränsningen av VMI-objektet (yta), en centralpunkt samt ett ID (LOID). Skala 1:250 000. På Sverigenivå (1:6 400 000) och ner till 1:250 000 visas endast inventeringar > 1000 HA. Under 1:250 000 visas samtliga inventerade våtmarksytor oavsett storlek.

OBS: Data över Jämtland och Skåne län har vissa fel, så för användning i dessa län kan det vara bättre att söka data via länsstyrelsens GIS-portal.
Tillkomsthistorik: Insamlat av SLU från länsstyrelserna fram t.o.m 2007. Digitalisering har skett i olika omgångar och med olika metoder. Se tillgänglig dokumentation för ytterligare beskrivning.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillhandahåller sina data med CC0-licens. Uppge gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
Nedladdning av data http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5925-5.pdf
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Vatmarksinventering/MapServer/WMSServer?
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/vmi/

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2018-10-25T14:17:43
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se 3.1
Identifierare för metadatamängden: 9B0E1F98-B945-492F-81B9-9701D3907E76
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Naturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI
Alternativ titel: Våtmarksinventering
Produktionsdatum: 2007
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Våtmarksinventeringens (VMI) objekt. Data innehåller avgränsningen av VMI-objektet (yta), en centralpunkt samt ett ID (LOID). Skala 1:250 000. På Sverigenivå (1:6 400 000) och ner till 1:250 000 visas endast inventeringar > 1000 HA. Under 1:250 000 visas samtliga inventerade våtmarksytor oavsett storlek.

OBS: Data över Jämtland och Skåne län har vissa fel, så för användning i dessa län kan det vara bättre att söka data via länsstyrelsens GIS-portal.
Ämnesområde: Biologi och ekologi,Miljö
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Sverige,VMI,Våtmarksinventering
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Inspire
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Naturtyper och biotoper
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal - Inspire
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: ej planerat
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Var medveten om upplösning och kvalite för data. För användning i Jämtlands och Skåne län finns brister i data varför det är bättre att använda sig av länsstyrelsens data om analyser ska ske inom dessa områden.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillhandahåller sina data med CC0-licens. Uppge gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
Tidsperiod:
Startdatum: 1955
Slutdatum:: 2006
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Insamlat av SLU från länsstyrelserna fram t.o.m 2007. Digitalisering har skett i olika omgångar och med olika metoder. Se tillgänglig dokumentation för ytterligare beskrivning.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test: Conceptual schema compliance
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Test ej genomfört.
Hänvisning till specifikation:
Titel: Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 449964/449964

Referenssystem

Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
Distributionsformat:
Formatnamn: PDF
Format version: 1
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till rapport med information om våtmarksinventeringen
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5925-5.pdf
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till rapport med information om våtmarksinventeringen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
Distributionsformat:
Formatnamn: OGC:WMC
Format version: 1
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst (WMS) för VMI
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Vatmarksinventering/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till visningstjänst (WMS) som visar ytor, punkter och LOID.
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
Distributionsformat:
Formatnamn: ESRI Shapefile
Format version: 1.0
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länsvis nedladdningsbar fil (shape) för VMI
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/vmi/
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till ftp-site där VMI-data finns tillgängligt för nedladdning länsvis. GIS-data innehåller objektspolygoner, punkter och naturvärdesklassning.

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Var medveten om upplösning och kvalite för data. För användning i Jämtlands och Skåne län finns brister i data varför det är bättre att använda sig av länsstyrelsens data om analyser ska ske inom dessa områden.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillhandahåller sina data med CC0-licens. Uppge gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Naturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI
Alternativ Titel: Våtmarksinventering
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post:
Datum för metadata: 2018-10-25T14:17:43
Sammanfattning:
Våtmarksinventeringens (VMI) objekt. Data innehåller avgränsningen av VMI-objektet (yta), en centralpunkt samt ett ID (LOID). Skala 1:250 000. På Sverigenivå (1:6 400 000) och ner till 1:250 000 visas endast inventeringar > 1000 HA. Under 1:250 000 visas samtliga inventerade våtmarksytor oavsett storlek.

OBS: Data över Jämtland och Skåne län har vissa fel, så för användning i dessa län kan det vara bättre att söka data via länsstyrelsens GIS-portal.
Tillkomsthistorik: Insamlat av SLU från länsstyrelserna fram t.o.m 2007. Digitalisering har skett i olika omgångar och med olika metoder. Se tillgänglig dokumentation för ytterligare beskrivning.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillhandahåller sina data med CC0-licens. Uppge gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
Nedladdning av data http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5925-5.pdf
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Vatmarksinventering/MapServer/WMSServer?
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/vmi/Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Naturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI
Alternativ titel: Våtmarksinventering
Produktionsdatum: 2007
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Våtmarksinventeringens (VMI) objekt. Data innehåller avgränsningen av VMI-objektet (yta), en centralpunkt samt ett ID (LOID). Skala 1:250 000. På Sverigenivå (1:6 400 000) och ner till 1:250 000 visas endast inventeringar > 1000 HA. Under 1:250 000 visas samtliga inventerade våtmarksytor oavsett storlek.

OBS: Data över Jämtland och Skåne län har vissa fel, så för användning i dessa län kan det vara bättre att söka data via länsstyrelsens GIS-portal.
Ämnesområde: Biologi och ekologi,Miljö
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Sverige,VMI,Våtmarksinventering
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Inspire
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Naturtyper och biotoper
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal - Inspire
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: ej planerat
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Var medveten om upplösning och kvalite för data. För användning i Jämtlands och Skåne län finns brister i data varför det är bättre att använda sig av länsstyrelsens data om analyser ska ske inom dessa områden.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillhandahåller sina data med CC0-licens. Uppge gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
Tidsperiod:
Startdatum: 1955
Slutdatum:: 2006
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Insamlat av SLU från länsstyrelserna fram t.o.m 2007. Digitalisering har skett i olika omgångar och med olika metoder. Se tillgänglig dokumentation för ytterligare beskrivning.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test: Conceptual schema compliance
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet: Test ej genomfört.
Hänvisning till specifikation:
Titel: Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 449964/449964


Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
Distributionsformat:
Formatnamn: PDF
Format version: 1
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till rapport med information om våtmarksinventeringen
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5925-5.pdf
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till rapport med information om våtmarksinventeringen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
Distributionsformat:
Formatnamn: OGC:WMC
Format version: 1
Onlinekälla:
Namn på resurs: Visningstjänst (WMS) för VMI
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Vatmarksinventering/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till visningstjänst (WMS) som visar ytor, punkter och LOID.
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
Distributionsformat:
Formatnamn: ESRI Shapefile
Format version: 1.0
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länsvis nedladdningsbar fil (shape) för VMI
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/vmi/
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till ftp-site där VMI-data finns tillgängligt för nedladdning länsvis. GIS-data innehåller objektspolygoner, punkter och naturvärdesklassning.


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2018-10-25T14:17:43
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se 3.1
Identifierare för metadatamängden: 9B0E1F98-B945-492F-81B9-9701D3907E76
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Naturtyper och biotoper: Våtmarksinventeringen, VMI
1.2 Sammanfattning
Våtmarksinventeringens (VMI) objekt. Data innehåller avgränsningen av VMI-objektet (yta), en centralpunkt samt ett ID (LOID). Skala 1:250 000. På Sverigenivå (1:6 400 000) och ner till 1:250 000 visas endast inventeringar > 1000 HA. Under 1:250 000 visas samtliga inventerade våtmarksytor oavsett storlek.

OBS: Data över Jämtland och Skåne län har vissa fel, så för användning i dessa län kan det vara bättre att söka data via länsstyrelsens GIS-portal.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare 9B0E1F98-B945-492F-81B9-9701D3907E76
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Biologi och ekologi
Miljö
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
Fria nyckelord
Sverige
VMI
Våtmarksinventering
Initiativ
Öppna data
Inspire
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Naturtyper och biotoper
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
Resursklass
Nationell Geodataportal - Inspire
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.61,24.18,69.06,55.14
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 1955 - 2006
5.2 Publiceringsdatum
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
2007
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Insamlat av SLU från länsstyrelserna fram t.o.m 2007. Digitalisering har skett i olika omgångar och med olika metoder. Se tillgänglig dokumentation för ytterligare beskrivning.
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster Nej
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Var medveten om upplösning och kvalite för data. För användning i Jämtlands och Skåne län finns brister i data varför det är bättre att använda sig av länsstyrelsens data om analyser ska ske inom dessa områden.
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
licens Naturvårdsverket tillhandahåller sina data med CC0-licens. Uppge gärna källa.
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket
Ägare Naturvårdsverket
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska