Skriv utÖppna tjänster för data i naturvårdsregistret

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Öppna tjänster för data i naturvårdsregistret
Alternativ Titel:
Resurstyp: tjänst
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post:
Datum för metadata: 2017-04-04T13:56:37
Sammanfattning:
Öppna tjänster (WMS, WFS och REST-API) mot naturvårdsregistret. Det nationella naturvårdsregistret innehåller skyddade områden enligt kap. 7 i miljöbalken. Det innehåller följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Kommunala Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden samt Interimistiska förbud beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden, Kulturreservat, Landskapsbildsskyddsområden och Skogliga biotopskyddsområden. Tjänsten omfattar gällande beslut (beslut som vunnit laga kraft) samt beslut om naturreservat som ännu ej vunnit laga kraft (beslutsstatus beslutat) eller överklagats (beslutsstatus överklagat). Utöver detta redovisas även tillträdesförbud inom skyddade områden. I följande län finns det för närvarande brister i ajourföringen vad gäller tillträdesförbud, och pga det så redovisas inte tillträdesförbud inom länen: Södermanland, Örebro, Gotland och Stockholm (4 st).   Naturvårdsverket och länsstyrelserna registrerar beslut i registret kontinuerligt. Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområden överförs två gånger i veckan till naturvårdsregistret. Tjänsten uppdateras varje natt.
Tillkomsthistorik:
Status:
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret/MapServer/WMSServer?
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret_WFS/MapServer/WFSServer?
Nedladdning av data http://nvpub.vic-metria.nu/naturvardsregistret/
ATOM-fil (För nedladdning av data) http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/annex1.xml

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-04-04T13:56:37
Hierarkisk nivå (Resurstyp): tjänst
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se 3.1
Identifierare för metadatamängden: 50FE77C1-43A0-445A-B56C-6B729E21DC67
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Öppna tjänster för data i naturvårdsregistret
Alternativ titel: Naturvårdsregistret,Skyddade områden,Protected areas,Nationally designated areas
Produktionsdatum: 2013
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Öppna tjänster (WMS, WFS och REST-API) mot naturvårdsregistret. Det nationella naturvårdsregistret innehåller skyddade områden enligt kap. 7 i miljöbalken. Det innehåller följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Kommunala Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden samt Interimistiska förbud beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden, Kulturreservat, Landskapsbildsskyddsområden och Skogliga biotopskyddsområden. Tjänsten omfattar gällande beslut (beslut som vunnit laga kraft) samt beslut om naturreservat som ännu ej vunnit laga kraft (beslutsstatus beslutat) eller överklagats (beslutsstatus överklagat). Utöver detta redovisas även tillträdesförbud inom skyddade områden. I följande län finns det för närvarande brister i ajourföringen vad gäller tillträdesförbud, och pga det så redovisas inte tillträdesförbud inom länen: Södermanland, Örebro, Gotland och Stockholm (4 st).   Naturvårdsverket och länsstyrelserna registrerar beslut i registret kontinuerligt. Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområden överförs två gånger i veckan till naturvårdsregistret. Tjänsten uppdateras varje natt.
Ämnesområde: Fastigheter och fysisk planering,Kust och hav,Biologi och ekologi,Miljö,Insjövatten
Beskrivande nyckelord:
place: Naturvårdsregistret,NVR,Naturreservat,Nationalparker,Kulturreservat,Naturvårdsområden,Djur- och växtskyddsområden,Djurskyddsområden,Växtskyddsområden,Vattenskyddsområden,Biotopskyddsområden,Naturminnen,Öppna data,WMS,Landskapsbildsskyddsområden,Skogliga biotopskyddsområden,tillträdesförbud,Skyddad natur,Fågelskyddsområden,REST,REST-API,WFS,Interimistiska förbud
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Tjänsteklassificering: infoMapAccessService
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Status:
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Information on tjänst:
Tjänstetyp: other
Sammankopplad resurs: https://www.geodata.se/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=c6b02e88-8084-4b3f-8a7d-33e5d45349c4
Sammankopplad resurs: https://www.geodata.se/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: tjänst
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
Onlinekälla:
Namn på resurs: WMS-tjänst för Naturvårdsregistret
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Naturvårdsregistret, visningstjänst (WMS) med skyddade områden
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
Onlinekälla:
Namn på resurs: WFS-tjänst för Naturvårdsregistret
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret_WFS/MapServer/WFSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WFS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Naturvårdsregistret, nedladdningstjänst (WFS) med skyddade områden
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsregistret, sök- och nedladdningstjänst (REST-API) med skyddade områden
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/naturvardsregistret/
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: REST-API för Naturvårdsregistret
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsregistret, nedladdningsbara shapefiler uppdelat per skyddstyp
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/annex1.xml
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Atom
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Nedladdningsbara shapefiler för Naturvårdsregistret

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Öppna tjänster för data i naturvårdsregistret
Alternativ Titel:
Resurstyp: tjänst
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post:
Datum för metadata: 2017-04-04T13:56:37
Sammanfattning:
Öppna tjänster (WMS, WFS och REST-API) mot naturvårdsregistret. Det nationella naturvårdsregistret innehåller skyddade områden enligt kap. 7 i miljöbalken. Det innehåller följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Kommunala Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden samt Interimistiska förbud beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden, Kulturreservat, Landskapsbildsskyddsområden och Skogliga biotopskyddsområden. Tjänsten omfattar gällande beslut (beslut som vunnit laga kraft) samt beslut om naturreservat som ännu ej vunnit laga kraft (beslutsstatus beslutat) eller överklagats (beslutsstatus överklagat). Utöver detta redovisas även tillträdesförbud inom skyddade områden. I följande län finns det för närvarande brister i ajourföringen vad gäller tillträdesförbud, och pga det så redovisas inte tillträdesförbud inom länen: Södermanland, Örebro, Gotland och Stockholm (4 st).   Naturvårdsverket och länsstyrelserna registrerar beslut i registret kontinuerligt. Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområden överförs två gånger i veckan till naturvårdsregistret. Tjänsten uppdateras varje natt.
Tillkomsthistorik:
Status:
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret/MapServer/WMSServer?
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret_WFS/MapServer/WFSServer?
Nedladdning av data http://nvpub.vic-metria.nu/naturvardsregistret/
ATOM-fil (För nedladdning av data) http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/annex1.xmlResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Öppna tjänster för data i naturvårdsregistret
Alternativ titel: Naturvårdsregistret,Skyddade områden,Protected areas,Nationally designated areas
Produktionsdatum: 2013
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Öppna tjänster (WMS, WFS och REST-API) mot naturvårdsregistret. Det nationella naturvårdsregistret innehåller skyddade områden enligt kap. 7 i miljöbalken. Det innehåller följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Kommunala Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden samt Interimistiska förbud beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden, Kulturreservat, Landskapsbildsskyddsområden och Skogliga biotopskyddsområden. Tjänsten omfattar gällande beslut (beslut som vunnit laga kraft) samt beslut om naturreservat som ännu ej vunnit laga kraft (beslutsstatus beslutat) eller överklagats (beslutsstatus överklagat). Utöver detta redovisas även tillträdesförbud inom skyddade områden. I följande län finns det för närvarande brister i ajourföringen vad gäller tillträdesförbud, och pga det så redovisas inte tillträdesförbud inom länen: Södermanland, Örebro, Gotland och Stockholm (4 st).   Naturvårdsverket och länsstyrelserna registrerar beslut i registret kontinuerligt. Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområden överförs två gånger i veckan till naturvårdsregistret. Tjänsten uppdateras varje natt.
Ämnesområde: Fastigheter och fysisk planering,Kust och hav,Biologi och ekologi,Miljö,Insjövatten
Beskrivande nyckelord:
place: Naturvårdsregistret,NVR,Naturreservat,Nationalparker,Kulturreservat,Naturvårdsområden,Djur- och växtskyddsområden,Djurskyddsområden,Växtskyddsområden,Vattenskyddsområden,Biotopskyddsområden,Naturminnen,Öppna data,WMS,Landskapsbildsskyddsområden,Skogliga biotopskyddsområden,tillträdesförbud,Skyddad natur,Fågelskyddsområden,REST,REST-API,WFS,Interimistiska förbud
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Tjänsteklassificering: infoMapAccessService
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Status:
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Information on tjänst:
Tjänstetyp: other
Sammankopplad resurs: https://www.geodata.se/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=c6b02e88-8084-4b3f-8a7d-33e5d45349c4
Sammankopplad resurs: https://www.geodata.se/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: tjänst
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Nej
Förklaring av resultatet:
Hänvisning till specifikation:
Titel:
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964


Rumsligt referenssystem


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
Onlinekälla:
Namn på resurs: WMS-tjänst för Naturvårdsregistret
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Naturvårdsregistret, visningstjänst (WMS) med skyddade områden
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
Onlinekälla:
Namn på resurs: WFS-tjänst för Naturvårdsregistret
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret_WFS/MapServer/WFSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WFS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Naturvårdsregistret, nedladdningstjänst (WFS) med skyddade områden
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsregistret, sök- och nedladdningstjänst (REST-API) med skyddade områden
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/naturvardsregistret/
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: REST-API för Naturvårdsregistret
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsregistret, nedladdningsbara shapefiler uppdelat per skyddstyp
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/annex1.xml
Protokoll: HTTP:Nedladdning:Atom
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Nedladdningsbara shapefiler för Naturvårdsregistret


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2017-04-04T13:56:37
Hierarkisk nivå (Resurstyp): tjänst
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se 3.1
Identifierare för metadatamängden: 50FE77C1-43A0-445A-B56C-6B729E21DC67
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Öppna tjänster för data i naturvårdsregistret
1.2 Sammanfattning
Öppna tjänster (WMS, WFS och REST-API) mot naturvårdsregistret. Det nationella naturvårdsregistret innehåller skyddade områden enligt kap. 7 i miljöbalken. Det innehåller följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Kommunala Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden samt Interimistiska förbud beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden, Kulturreservat, Landskapsbildsskyddsområden och Skogliga biotopskyddsområden. Tjänsten omfattar gällande beslut (beslut som vunnit laga kraft) samt beslut om naturreservat som ännu ej vunnit laga kraft (beslutsstatus beslutat) eller överklagats (beslutsstatus överklagat). Utöver detta redovisas även tillträdesförbud inom skyddade områden. I följande län finns det för närvarande brister i ajourföringen vad gäller tillträdesförbud, och pga det så redovisas inte tillträdesförbud inom länen: Södermanland, Örebro, Gotland och Stockholm (4 st).   Naturvårdsverket och länsstyrelserna registrerar beslut i registret kontinuerligt. Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområden överförs två gånger i veckan till naturvårdsregistret. Tjänsten uppdateras varje natt.
1.3 Resurstyp tjänst
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare 50FE77C1-43A0-445A-B56C-6B729E21DC67
1.6 Sammankopplad resurs
https://www.geodata.se/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=c6b02e88-8084-4b3f-8a7d-33e5d45349c4
https://www.geodata.se/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=
1.7 Resursspråk
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Fastigheter och fysisk planering
Kust och hav
Biologi och ekologi
Miljö
Insjövatten
2.2 Typ av rumslig datatjänst other
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
place
Naturvårdsregistret
NVR
Naturreservat
Nationalparker
Kulturreservat
Naturvårdsområden
Djur- och växtskyddsområden
Djurskyddsområden
Växtskyddsområden
Vattenskyddsområden
Biotopskyddsområden
Naturminnen
Öppna data
WMS
Landskapsbildsskyddsområden
Skogliga biotopskyddsområden
tillträdesförbud
Skyddad natur
Fågelskyddsområden
REST
REST-API
WFS
Interimistiska förbud
Initiativ
Öppna data
Tjänsteklassificering
infoMapAccessService
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
Resursklass
Nationell Geodataportal
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning
5.2 Publiceringsdatum
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
2013
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Nej
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
licens
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket
Ägare Naturvårdsverket
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska