Skriv utÖppna tjänster för data i naturvårdsregistret

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Öppna tjänster för data i naturvårdsregistret
Alternativ Titel:
Resurstyp: tjänst
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2020-04-02T01:00:00
Sammanfattning:
Öppna tjänster (WMS, WFS och REST-API) mot naturvårdsregistret. Det nationella naturvårdsregistret innehåller skyddade områden enligt kap. 7 i miljöbalken. Det innehåller följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Kommunala Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden samt Interimistiska förbud beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden, Kulturreservat, Landskapsbildsskyddsområden och Skogliga biotopskyddsområden. Tjänsten omfattar gällande beslut (beslut som vunnit laga kraft) samt beslut om naturreservat som ännu ej vunnit laga kraft (beslutsstatus beslutat) eller överklagats (beslutsstatus överklagat). Utöver detta redovisas även tillträdesförbud inom skyddade områden. I följande län finns det för närvarande brister i ajourföringen vad gäller tillträdesförbud, och pga det så redovisas inte tillträdesförbud inom länen: Södermanland, Örebro, Gotland och Stockholm (4 st).   Naturvårdsverket och länsstyrelserna registrerar beslut i registret kontinuerligt. Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområden överförs två gånger i veckan till naturvårdsregistret. Tjänsten uppdateras varje natt.
Tillkomsthistorik: -Ingående dataobjekt (kort): -Datainsamlingsmetod:
Status:
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret/MapServer/WMSServer?
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret_WFS/MapServer/WFSServer?
Nedladdning av data http://nvpub.vic-metria.nu/naturvardsregistret/
Nedladdning av data http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/annex1.xml

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2020-04-02T01:00:00
Hierarkisk nivå (Resurstyp): tjänst
Metadatastandard: SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Identifierare för metadatamängden: 50FE77C1-43A0-445A-B56C-6B729E21DC67
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Öppna tjänster för data i naturvårdsregistret
Alternativ titel: Naturvårdsregistret,Skyddade områden,Protected areas,Nationally designated areas
Produktionsdatum: 2013
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Öppna tjänster (WMS, WFS och REST-API) mot naturvårdsregistret. Det nationella naturvårdsregistret innehåller skyddade områden enligt kap. 7 i miljöbalken. Det innehåller följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Kommunala Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden samt Interimistiska förbud beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden, Kulturreservat, Landskapsbildsskyddsområden och Skogliga biotopskyddsområden. Tjänsten omfattar gällande beslut (beslut som vunnit laga kraft) samt beslut om naturreservat som ännu ej vunnit laga kraft (beslutsstatus beslutat) eller överklagats (beslutsstatus överklagat). Utöver detta redovisas även tillträdesförbud inom skyddade områden. I följande län finns det för närvarande brister i ajourföringen vad gäller tillträdesförbud, och pga det så redovisas inte tillträdesförbud inom länen: Södermanland, Örebro, Gotland och Stockholm (4 st).   Naturvårdsverket och länsstyrelserna registrerar beslut i registret kontinuerligt. Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområden överförs två gånger i veckan till naturvårdsregistret. Tjänsten uppdateras varje natt.
Beskrivande nyckelord:
place: Naturvårdsregistret,Naturminnen,WMS,Skogliga biotopskyddsområden,Skyddad natur,REST,NVR,Naturreservat,Nationalparker,Kulturreservat,Naturvårdsområden,Landskapsbildsskyddsområden,Djur- och växtskyddsområden,tillträdesförbud,Djurskyddsområden,Fågelskyddsområden,Växtskyddsområden,REST-API,Vattenskyddsområden,WFS,Biotopskyddsområden,Öppna data,Interimistiska förbud
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Tjänsteklassificering: infoMapAccessService
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Ämnesområde: planningCadastre,oceans,biota,environment,inlandWaters
Status:
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Information on tjänst:
Tjänstetyp: other
Sammankopplad resurs: https://metadatakatalogen.naturvardsverket.se/geonetwork/srv/eng/csw?request=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&elementSetName=full&id=c6b02e88-8084-4b3f-8a7d-33e5d45349c4&outputSchema=csw:IsoRecord
Sammankopplad resurs: https://metadatakatalogen.naturvardsverket.se/geonetwork/srv/eng/csw?request=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&elementSetName=full&id=&outputSchema=csw:IsoRecord
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: tjänst
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
-Ingående dataobjekt (kort): -Datainsamlingsmetod:

Referenssystem

Rumsligt referenssystem

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: WMS-tjänst för Naturvårdsregistret
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: Naturvårdsregistret, visningstjänst (WMS) med skyddade områden
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: WFS-tjänst för Naturvårdsregistret
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret_WFS/MapServer/WFSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WFS
Beskrivning: Naturvårdsregistret, nedladdningstjänst (WFS) med skyddade områden
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsregistret, sök- och nedladdningstjänst (REST-API) med skyddade områden
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/naturvardsregistret/
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: REST-API för Naturvårdsregistret
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsregistret, nedladdningsbara shapefiler uppdelat per skyddstyp
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/annex1.xml
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Nedladdningsbara shapefiler för Naturvårdsregistret

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Öppna tjänster för data i naturvårdsregistret
Alternativ Titel:
Resurstyp: tjänst
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2020-04-02T01:00:00
Sammanfattning:
Öppna tjänster (WMS, WFS och REST-API) mot naturvårdsregistret. Det nationella naturvårdsregistret innehåller skyddade områden enligt kap. 7 i miljöbalken. Det innehåller följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Kommunala Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden samt Interimistiska förbud beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden, Kulturreservat, Landskapsbildsskyddsområden och Skogliga biotopskyddsområden. Tjänsten omfattar gällande beslut (beslut som vunnit laga kraft) samt beslut om naturreservat som ännu ej vunnit laga kraft (beslutsstatus beslutat) eller överklagats (beslutsstatus överklagat). Utöver detta redovisas även tillträdesförbud inom skyddade områden. I följande län finns det för närvarande brister i ajourföringen vad gäller tillträdesförbud, och pga det så redovisas inte tillträdesförbud inom länen: Södermanland, Örebro, Gotland och Stockholm (4 st).   Naturvårdsverket och länsstyrelserna registrerar beslut i registret kontinuerligt. Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområden överförs två gånger i veckan till naturvårdsregistret. Tjänsten uppdateras varje natt.
Tillkomsthistorik: -Ingående dataobjekt (kort): -Datainsamlingsmetod:
Status:
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret/MapServer/WMSServer?
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret_WFS/MapServer/WFSServer?
Nedladdning av data http://nvpub.vic-metria.nu/naturvardsregistret/
Nedladdning av data http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/annex1.xmlResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Öppna tjänster för data i naturvårdsregistret
Alternativ titel: Naturvårdsregistret,Skyddade områden,Protected areas,Nationally designated areas
Produktionsdatum: 2013
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Öppna tjänster (WMS, WFS och REST-API) mot naturvårdsregistret. Det nationella naturvårdsregistret innehåller skyddade områden enligt kap. 7 i miljöbalken. Det innehåller följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Kommunala Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden samt Interimistiska förbud beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden, Kulturreservat, Landskapsbildsskyddsområden och Skogliga biotopskyddsområden. Tjänsten omfattar gällande beslut (beslut som vunnit laga kraft) samt beslut om naturreservat som ännu ej vunnit laga kraft (beslutsstatus beslutat) eller överklagats (beslutsstatus överklagat). Utöver detta redovisas även tillträdesförbud inom skyddade områden. I följande län finns det för närvarande brister i ajourföringen vad gäller tillträdesförbud, och pga det så redovisas inte tillträdesförbud inom länen: Södermanland, Örebro, Gotland och Stockholm (4 st).   Naturvårdsverket och länsstyrelserna registrerar beslut i registret kontinuerligt. Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområden överförs två gånger i veckan till naturvårdsregistret. Tjänsten uppdateras varje natt.
Beskrivande nyckelord:
place: Naturvårdsregistret,Naturminnen,WMS,Skogliga biotopskyddsområden,Skyddad natur,REST,NVR,Naturreservat,Nationalparker,Kulturreservat,Naturvårdsområden,Landskapsbildsskyddsområden,Djur- och växtskyddsområden,tillträdesförbud,Djurskyddsområden,Fågelskyddsområden,Växtskyddsområden,REST-API,Vattenskyddsområden,WFS,Biotopskyddsområden,Öppna data,Interimistiska förbud
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data
Beskrivande nyckelord:
Tjänsteklassificering: infoMapAccessService
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Ämnesområde: planningCadastre,oceans,biota,environment,inlandWaters
Status:
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Information on tjänst:
Tjänstetyp: other
Sammankopplad resurs: https://metadatakatalogen.naturvardsverket.se/geonetwork/srv/eng/csw?request=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&elementSetName=full&id=c6b02e88-8084-4b3f-8a7d-33e5d45349c4&outputSchema=csw:IsoRecord
Sammankopplad resurs: https://metadatakatalogen.naturvardsverket.se/geonetwork/srv/eng/csw?request=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&elementSetName=full&id=&outputSchema=csw:IsoRecord
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: tjänst
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
-Ingående dataobjekt (kort): -Datainsamlingsmetod:


Rumsligt referenssystem


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: WMS-tjänst för Naturvårdsregistret
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret/MapServer/WMSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: Naturvårdsregistret, visningstjänst (WMS) med skyddade områden
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: WFS-tjänst för Naturvårdsregistret
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret_WFS/MapServer/WFSServer?
Protokoll: HTTP:OGC:WFS
Beskrivning: Naturvårdsregistret, nedladdningstjänst (WFS) med skyddade områden
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsregistret, sök- och nedladdningstjänst (REST-API) med skyddade områden
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/naturvardsregistret/
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: REST-API för Naturvårdsregistret
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsregistret, nedladdningsbara shapefiler uppdelat per skyddstyp
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/annex1.xml
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Beskrivning: Nedladdningsbara shapefiler för Naturvårdsregistret


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2020-04-02T01:00:00
Hierarkisk nivå (Resurstyp): tjänst
Metadatastandard: SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Identifierare för metadatamängden: 50FE77C1-43A0-445A-B56C-6B729E21DC67
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Öppna tjänster för data i naturvårdsregistret
1.2 Sammanfattning
Öppna tjänster (WMS, WFS och REST-API) mot naturvårdsregistret. Det nationella naturvårdsregistret innehåller skyddade områden enligt kap. 7 i miljöbalken. Det innehåller följande skyddstyper: Nationalparker, Naturreservat, Kommunala Naturreservat, Naturvårdsområden, Djur- och växtskyddsområden, Naturminnen, Biotopskyddsområden samt Interimistiska förbud beslutade av kommun eller länsstyrelse, Vattenskyddsområden, Kulturreservat, Landskapsbildsskyddsområden och Skogliga biotopskyddsområden. Tjänsten omfattar gällande beslut (beslut som vunnit laga kraft) samt beslut om naturreservat som ännu ej vunnit laga kraft (beslutsstatus beslutat) eller överklagats (beslutsstatus överklagat). Utöver detta redovisas även tillträdesförbud inom skyddade områden. I följande län finns det för närvarande brister i ajourföringen vad gäller tillträdesförbud, och pga det så redovisas inte tillträdesförbud inom länen: Södermanland, Örebro, Gotland och Stockholm (4 st).   Naturvårdsverket och länsstyrelserna registrerar beslut i registret kontinuerligt. Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområden överförs två gånger i veckan till naturvårdsregistret. Tjänsten uppdateras varje natt.
1.3 Resurstyp tjänst
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare 50FE77C1-43A0-445A-B56C-6B729E21DC67
1.6 Sammankopplad resurs
https://metadatakatalogen.naturvardsverket.se/geonetwork/srv/eng/csw?request=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&elementSetName=full&id=c6b02e88-8084-4b3f-8a7d-33e5d45349c4&outputSchema=csw:IsoRecord
https://metadatakatalogen.naturvardsverket.se/geonetwork/srv/eng/csw?request=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&elementSetName=full&id=&outputSchema=csw:IsoRecord
1.7 Resursspråk
Klassificering 2.1 Ämneskategori
2.2 Typ av rumslig datatjänst other
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
place
Naturvårdsregistret
Naturminnen
WMS
Skogliga biotopskyddsområden
Skyddad natur
REST
NVR
Naturreservat
Nationalparker
Kulturreservat
Naturvårdsområden
Landskapsbildsskyddsområden
Djur- och växtskyddsområden
tillträdesförbud
Djurskyddsområden
Fågelskyddsområden
Växtskyddsområden
REST-API
Vattenskyddsområden
WFS
Biotopskyddsområden
Öppna data
Interimistiska förbud
Initiativ
Öppna data
Tjänsteklassificering
infoMapAccessService
Resursklass
Nationell Geodataportal
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
Ämnesområde
planningCadastre
oceans
biota
environment
inlandWaters
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning
5.2 Publiceringsdatum
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
2013
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
-Ingående dataobjekt (kort): -Datainsamlingsmetod:
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
Andra begränsningar
Andra begränsningar
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska