Fortsätt
Naturvårdsverkets logo Sidhuvud miljödataportalen
MILJÖDATAPORTALEN
Kartor, data och rapporter om natur och miljö

Välkommen till Miljödataportalen

I denna portal hittar du rapporter och kartskikt med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser.
Här finns även länkar till visnings- och nedladdningstjänster för dessa data.

Visa inte denna information i fortsättningen